Jaap van Dissel RIVM Een gevaalijk mens - Stop De Lockdown

Stop de Lockdown
Datum: Tijd:
Title
Ga naar de inhoud

Jaap van Dissel RIVM Een gevaalijk mens

Dit moet je gezien hebben !!
Zwarte lijst Artsen

Prof. dr. Jaap T. van Dissel (1957) is directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Daarnaast is hij hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder de infectieziekten, bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

1 mei 2020 – Coronacrisis: RIVM-baas Van Dissel staat op zwarte lijst van artsen. Dit is de reden      

De naam van RIVM-baas Jaap van Dissel prijkt sinds kort op een zwarte lijst van artsen, ook wel de digitale schandpaal genoemd.

Achter zwartelijstartsen.com zit stichting SIN-NL, met als voorzitter juriste Sophie Hankes.
Begin deze eeuw raakte zij invalide door een medische misser.
Sinds 2009 zet ze namen van artsen, tandartsen en verpleegkundigen online die een maatregel opgelegd kregen van een tuchtcollege.
Vaak gaat het om een berisping of schorsing, weet Trouw.

Op 25 september 2009 heeft de Groningse rechtbank besloten dat SIN-NL de zwarte lijst online mag houden.

Tegenslag voor Rutte
Over de reden waarom Van Dissel – die sinds de coronacrisis prominent in de media optreedt als de woordvoerder van het RIVM – op de zwarte lijst van artsen staat, meldt de website:
Heeft als lid van tuchtcollege Dr. M. van der Ende op alle punten vrijgesproken in tegenstelling tot de richtlijnen van de hiv-behandeling en de kennis van de schadelijke bijwerkingen van de kwalijke medicijnen.
Prof. dr. Jaap T. van Dissel (1957) is directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Daarnaast is hij hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder de infectieziekten, bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).
M. van der Ende. Interniste Erasmus MC. Arts verantwoordelijk voor ernstige verminking en schade aan patiënt door toedienen van zeer risicovolle medicijnen, zonder de patiënt vooraf te informeren over mogelijke ernstige bijwerkingen in strijd met informed consent-vereiste WGBO. Weigerde acht te slaan op trialgegevens, richtlijnen en Athenacohort in strijd met zorgplicht.
Verzweeg aan patiënt dat er bewezen veilig en effectieve medicijnen-combinaties mogelijk waren, zonder lipoatrofie en zonder neuropathie.


Vreemd dat iemand die op een zwarte lijst staat bijna dagelijks op de TV komt met adviezen die door het kabinet Rutte blindelings overgenomen worden.
Nog een reden on te stoppen met het kabinet Rutte en de onzinnige lockdown.RIVM-baas Jaap van Dissel: 'Groepsimmuniteit tegen corona is geen doel op zich'
18 maart 2020

Het is geen doel van het huidige kabinetsbeleid dat er zoveel mogelijk Nederlanders immuun worden voor het coronavirus.
Groepsimmuniteit helpt wel mee bij de bestrijding van corona, aldus RIVM-directeur Jaap van Dissel tegen de Tweede Kamer.

Van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, herhaalde vanmorgen tijdens een briefing de woorden van premier Rutte eerder deze week:
,,Er zullen nu eenmaal veel mensen geïnfecteerd raken. Dat geldt zelfs voor landen die op slot zitten.”

Het voordeel volgens de RIVM-baas: ,,Een overgrote meerderheid creëert immuniteit na het doorlopen van de ziekte. Zo ontstaat groepsimmuniteit.
Die groep vormt als het ware een schild rondom onze kwetsbare burgers.
En ingrijpende maatregelen kunnen dan wellicht in de toekomst ook wat worden teruggedraaid”, aldus de wetenschapper.

Belangrijke helpende factor
Groepsimmuniteit is dus een belangrijke helpende factor bij de bestrijding van corona.
Maar waarom laten we dan niet actief zoveel mogelijk mensen ziek worden?
Volgens Van Dissel zou het ‘zeer onverstandig’ zijn om het virus volstrekt de vrije hand te geven, omdat dan gedurende de piek de druk op onze zorgvoorzieningen onacceptabel hoog zou worden.

We doen nu het goede, vindt hij.
Door het virus op gecontroleerde wijze toe te laten in ons land en ouderen en zieken ervan af te sluiten, smeren we de piek (en dus de druk op de zorg) uit.
Later kan er dan geen nieuwe piek meer ontstaan, omdat veel Nederlanders tegen die tijd inmiddels of immuun of gevaccineerd zijn.

Volgens Van Dissel lijkt het overigens dat de verschillende landen allerlei andere maatregelen nemen, maar dat is volgens de expert in de praktijk helemaal niet zo.
Ook zijn de meeste landen helemaal niet op slot, terwijl ze dat wél beweren. Alleen delen van China en Italië zitten echt op slot.
,,Het is allemaal een kwestie van framing. Hoe regeringen hun ingrepen verkopen aan het volk.”

Het kan nog wel een jaar duren voordat een vaccin tegen corona breed beschikbaar is, aldus de directeur van het RIVM.
Zwalkend RIVM maakt ommezwaai: promoot nu groepsimmuniteit corona na het eerst een “frame” te hebben genoemd
31 maart 2020

Het RIVM loopt weer eens gigantisch omslachtig en raar te doen.
Nadat topman Jaap van Dissel eerder het idee van de groepsimmuniteit een “frame” noemde en zei dat het doel van Nederland níét is om groepsimmuniteit op te bouwen, is het overheidsorgaan nu zélf begonnen met groepsimmuniteit te promoten. Een opmerkelijke draai.

En ineens verscheen daar op Twitter een video van het RIVM waarin groepsimmuniteit werd aanbevolen als heilzaam wapen tegen het coronavirus.
Met animaties en Jip-en-Janneke-teksten deed het overheidsorgaan van Jaap van Dissel uit te doeken hoe de zogeheten ‘herd immunity‘ Nederland moet gaan beschermen tegen het coronavirus.Opmerkelijk, want twee weken geleden was het nog diezelfde Jaap van Dissel die bij een briefing in de Tweede Kamer bij hoog en laag beweerde dat Nederland zich helemaal niet ten doel had gesteld om groepsimmuniteit tegen Covid19 te kweken.

Vanuit politiek en journalistiek komen er verwarde en verontruste signalen dat het RIVM met onbegrijpelijke taferelen bezig is. Volkskrant-verslaggever Kustaw Bessems:

“Snap het niet. Groepsimmuniteit als doel was een misverstand, zei Rutte nadat veel mensen waren geschrokken.
Een frame van kranten, claimde Van Dissel. Het is slechts een gunstig bijeffect op lange termijn, werd ons verzekerd.
Waarom dit dan nu contextloos de wereld in slingeren?”


En in de Tweede Kamer pakt Thierry Baudet de onduidelijke berichtgeving van het RIVM aan:

“RIVM promoot nu tóch weer “groepsimmuniteit”, terwijl Rutte daar twee dagen na zijn speech-aan-de-natie (maandagavond 16 maart) juist weer van was teruggekomen.
Erg vreemd twitterbericht.

Baudets collega Wilders legt vervolgens nog eens uit waarom die groepsimmuniteit zo’n risicovolle strategie is:

“Dus 10 miljoen mensen – want er is nog geen vaccin – moeten het Corona-virus krijgen met alle gevolgen van dien om ‘meestal’ immuun’ te zijn?
Wat volgens deskundigen overigens ook niet zeker is of en hoe langdurig dat zal zijn omdat het virus continu muteert.”

Het moge dus duidelijk zijn: het RIVM heeft wat uit te leggen. Maximale preventie of groepsimmuniteit, wat is nu de aanbevolen strategie voor Nederland? Wat gaat het nu worden, en dan echt?
RIVM: reproductiegetal 'wiebelt' tussen 0,7 en 1
20 mei 2020

DEN HAAG (ANP) - Volgens RIVM-baas Jaap van Dissel "wiebelt het reproductiegetal tussen de 0,7 en de 1".
Dat zei hij tijdens een technische briefing over het coronavirus in de Tweede Kamer.
Dit betekent dat het aantal besmettingen afneemt.

Van Dissel gaf aan dat het moeilijk is om het getal nauwkeurig te bepalen, zeker als men naar de afgelopen tien tot veertien dagen kijkt.
"We bepalen de R0 op basis van ziekenhuisopnames. Maar die getallen worden vaak achteraf gecorrigeerd.
Daarom kijk je als het ware in de 'achteruitkijkspiegel' naar de situatie van minstens twee weken terug."

Het reproductiegetal, ook bekend als R0, is een van de belangrijkste cijfers voor het beleid dat het kabinet maakt.
Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (VWS) gebruiken onder andere dit getal om te bepalen of ze maatregelen kunnen versoepelen of moeten terugdraaien.
Wel benadrukken zij dat ze dit getal in samenhang met andere cijfers bekijken, zoals het aantal ziekenhuisopnames of coronapatiënten op de intensive care.

Tussen 2 en 3
Volgens Van Dissel lag het R0-getal aan het begin van de uitbraak tussen de 2 en de 3.
Dat betekent dat toen iedere coronapatiënt tussen de twee en drie andere mensen besmette.
Ook zij besmetten op hun beurt weer twee of drie mensen.
Na tien van deze stappen kunnen er 90.000 mensen besmet zijn geraakt.

Als het getal onder de 1 ligt, dooft de epidemie op termijn uit.

Risico
Met de versoepelingen van de coronamaatregelen vanaf 1 juni, neemt ook het risico op nieuwe besmettingen toe.
Omdat dat pas na een week of twee duidelijk wordt, kunnen de ic-afdelingen weer snel vollopen voor er op de rem kan worden getrapt, legde Van Dissel uit.

De hoop is dat er met intensief bron- en contactonderzoek een nieuwe uitbraak snel kan worden ingedamd.
Van Dissel wees ook op andere methodes die worden gebruikt om de verspreiding van het virus de komende tijd nauw te volgen.
Zo is er de website infectieradar.nl, waar infecties zoals corona worden gevolgd.
Mensen kunnen zelf eenmaal per week aangeven of ze klachten hebben.
Momenteel telt de website 22.000 deelnemers, het RIVM streeft naar ten minste 100.000.

Rioolwater
Ook wordt onderzocht hoe goed mensen zich aan de geldende maatregelen houden en wordt rioolwater getest op aanwezigheid van het virus.
Ook werkt het kabinet aan een wetswijziging, zodat het RIVM op basis van telecomgegevens kan zien wanneer het waar druk is.
"Dat kan volledig AVG-proof", zei Van Dissel, verwijzend naar de privacywetgeving.

De Autoriteit Persoonsgegevens tempert dat beeld. "Het anonimiseren van de gegevens, waarbij die gegevens bruikbaar blijven voor het RIVM, is in de praktijk onmogelijk.
En dit gaat om zeer gevoelige informatie: namelijk wie waar is, dag en nacht.
Dit gaat om de privacy van álle Nederlanders, van iedereen met een mobiele telefoon.
Daarom is extra zorgvuldigheid geboden", stelt de voorzitter van de privacywaakhond, Aleid Wolfsen.
Van Dissel over versoepelingen: 'Niemand weet waar we precies naartoe gaan'
21 mei 2020

Met iedere versoepeling van de coronamaatregelen moet er rekening mee gehouden worden dat het coronavirus nieuwe groepen treft, zei RIVM-baas Jaap van Dissel woensdag tijdens een briefing in de Tweede Kamer.
Met de introductie van een dashboard en de uitbreiding en intensivering van het testbeleid wordt gehoopt nieuwe brandhaarden tijdig te doven.
Van Dissel waarschuwde echter ook voor onzekerheden:
"Niemand weet waar we precies naartoe gaan."

Het kabinet kondigde dinsdag aan dat de coronamaatregelen per 1 juni verder versoepeld kunnen worden.
Volgens premier Mark Rutte is het verantwoord de teugels te vieren, omdat het aantal ziekenhuisopnames en opnames op de intensive care de afgelopen tijd is afgenomen.

Om nieuwe uitbraken tijdig te kunnen bestrijden, wil het kabinet door intensiever te testen en traceren voorkomen dat er nieuwe besmettingshaarden ontstaan die vervolgens tot een nieuwe piek op de ic's leiden.
In de briefing ging Van Dissel in op de onderbouwing van de experts van het Outbreak Management Team, de adviseurs van het kabinet in de coronacrisis.
Hij wees erop dat de nieuwe stap gepaard gaat met onzekerheden en risico's.
"We kijken in een kristallen bol", zei hij.
Tegelijkertijd vindt hij de stap verantwoord, omdat het doel is om het virus zo beheersbaar mogelijk te houden.

Met de komst van een dashboard moet er beter zicht komen op risicogebieden.
In dat dashboard worden data over de ziekenhuisopnames en ic-opnames, maar ook testresultaten opgenomen, net als de uitkomsten van onderzoeken naar in hoeverre mensen zich aan de socialdistancingregels houden en verplaatsingspatronen op basis van locatiegegevens van telefoons.

Systeem is kwetsbaar, nieuwe piek niet uitgesloten
Van Dissel wijst er wel op dat het systeem kwetsbaar is.
Bij een geleidelijke stijging van het aantal besmettingen is het mogelijk om tijdig in te grijpen, maar een nieuwe piek op de ic's is niet uitgesloten.
Het testen en traceren lijkt dan ook een belangrijke rol te spelen.
Het kabinet stapte onlangs af van het restrictieve testbeleid en wil per 1 juni iedereen met coronaklachten testen.

Op de vraag van ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber of het testen per 1 juni gaat lukken en of voldaan is aan alle voorwaarden die aan versoepeling gesteld zijn, zei Van Dissel dat er niet gewacht kan worden op 100 procent zekerheid.
"Al gaande moeten we leren, we kunnen niet alles voorspellen."

God verhoede dat RIVM-baas Jaap van Dissel de politiek in gaat
15 mei 2020

Jaap van Dissel van het RIVM, tot voor kort geprezen als redder van het vaderland, verzet zich nog steeds tegen het gebruik van mondkapjes, schrijft Thijs Broer.
Hoe de tunnelvisie van één man verstandig beleid in de weg kon staan.

Een paar zinnen uit het interview met Jaap van Dissel van het RIVM, vorige week in NRC, voelen nog steeds als een kiezeltje in de schoen.
Een paar dagen eerder had het kabinet bekend gemaakt dat mondkapjes verplicht worden gesteld in het openbaar vervoer – in navolging van talloze landen over de hele wereld.
Maar nog altijd probeerde Van Dissel, de man die als voorzitter van het Outbreak Management Team en belangrijkste adviseur van het kabinet tijdens de coronacrisis maandenlang grootschalige inzet van mondkapjes had afgehouden met het argument dat er geen ‘sluitend bewijs’ voor de effectiviteit zou zijn en dat ze ‘schijnveiligheid’ zouden bieden, zijn kleine gelijkje te halen.
Op de vraag van Pim van den Dool en Jeroen Wester waarom hij zich eigenlijk zo lang tegen het gebruik van mondkapjes had verzet, want baat het niet dat schaadt het niet, beet hij terug: ‘We hebben een anderhalve metersamenleving.
Dan heeft een mondkapje geen meerwaarde. Nou jij weer.’

Waarmee Van Dissel de ene drogredenering op de andere stapelde. In de eerste plaats met de onzinnige aanname dat het überhaupt denkbaar zou zijn dat iedereen zich altijd aan de anderhalve meter afstand zou houden.

Je hoeft geen geleerde te zijn om te bedenken dat zelfs het dragen van desnoods een stuk karton in ieder geval een déél van de druppeltjes uit de adem tegenhoudt.

En in de tweede plaats met de nog zottere suggestie dat er een harde keuze gemaakt zou moeten worden tussen anderhalve meter afstand houden en het dragen van mondkapjes: alsof het een geen verstandige aanvulling op het ander zou kunnen zijn.

Want ook als er geen ‘sluitend bewijs’ is dat mondkapjes honderd procent veiligheid bieden, hoef je er bepaald geen geleerde voor te zijn om te bedenken dat zelfs het dragen van een dikke sjaal, een theedoek of desnoods een stuk karton in ieder geval een déél van de druppeltjes uit de adem tegenhoudt, en dus al bijdraagt aan minder verspreiding van het virus.

 
je oude moeder
Maar Jaap van Dissel, de man die in januari nog beweerde dat het virus ‘niet zo heel besmettelijk’ zou zijn en dat er dus geen reden was om carnaval te verbieden, hield al die maanden en tot op de dag van vandaag vol dat mondkapjes eigenlijk overbodig zijn – met als gevolg dat Nederland veel te laat op grote schaal mondkapjes begon aan te schaffen en te produceren.
 
Zodat de verpleeghuizen en de thuiszorg nog steeds met grote tekorten aan beschermend materiaal te kampen hebben en er de afgelopen maanden naar alle waarschijnlijkheid onnodige doden zijn gevallen. Je oude moeder zal maar eenzaam gestorven zijn in het verpleeghuis omdat ze is geïnfecteerd door een verpleger die moest werken zonder beschermend materiaal.

En wat zei Jaap van Dissel in NRC? ‘De verpleeghuizen zijn een apart probleem gebleken, de vraag is of dat oplosbaar was.’
 
Als we wachten tot alle feiten op tafel liggen, zijn we te laat

Ook de vraag waarom het RIVM de modellen en de analyses waarop de adviezen aan het kabinet zijn gebaseerd niet openbaar maakt – waardoor hoogstnoodzakelijke wetenschappelijke tegenspraak systematisch buiten de deur wordt gehouden – werd door Van Dissel achteloos van tafel geveegd: al die wetenschappelijke publicaties zouden ‘gewoon’ op de medische website Pubmed staan.
‘Dat hoeven wij niet op een presenteerblaadje aan te leveren’.
 
Alsof een journalist zonder bronvermelding een artikel over een zaak van leven of dood publiceert en achteraf kan volstaan met de mededeling: dat heb ik uit de media, zoekt u het zelf maar op.

Ook de vraag waarom het RIVM de modellen en de analyses waarop de adviezen aan het kabinet zijn gebaseerd niet openbaar maakt – waardoor hoogstnoodzakelijke wetenschappelijke tegenspraak systematisch buiten de deur wordt gehouden – werd door Van Dissel achteloos van tafel geveegd: al die wetenschappelijke publicaties zouden ‘gewoon’ op de medische website Pubmed staan.
‘Dat hoeven wij niet op een presenteerblaadje aan te leveren’.

 
Alsof een journalist zonder bronvermelding een artikel over een zaak van leven of dood publiceert en achteraf kan volstaan met de mededeling: dat heb ik uit de media, zoekt u het zelf maar op.

Terug naar de inhoud