12 redenen om te stoppen 1-6 - Stop De Lockdown

Stop de Lockdown
Datum: Tijd:
Title
Ga naar de inhoud

12 redenen om te stoppen 1-6

Lockdown info
12 redenen om de anderhalve meter-maatregel en lockdown direct te staken.
10 mei 2020Gaan we daadwerkelijk de anderhalve meter-samenleving als het ‘nieuwe normaal’ omarmen?
Of zijn er gegronde redenen om deze maatregelen onmiddellijk te staken?
Wanneer de pandemie geen echte pandemie blijkt te zijn, de cijfers gemanipuleerd worden en een werkbaar medicijn wordt gesaboteerd, is er geen noodzaak meer voor het aanhouden van de lockdown en vrijheidsbeperkende maatregelen.
Toen Europa begin maart met het coronavirus werd geconfronteerd, was het nog onduidelijk hoe besmettelijk en agressief het virus zou zijn.
De berichten uit China en later uit Italië waren verontrustend en de ziekenhuizen in Brabant raakten in korte tijd overspoeld met doodzieke coronapatiënten.
Het voorkomen van tekorten in IC-capaciteit was toen het belangrijkste argument voor een tijdelijke landelijke lockdown.
We zijn inmiddels bijna twee maanden verder en die tijdelijke lockdown begint meer op een langdurige staat van beleg te lijken.
Ondanks dat het aantal besmettingen meevalt, ziekenhuizen de ernstige zieken op de IC prima aankunnen en uit cijfers blijkt dat het sterftecijfer vergelijkbaar is met een heftige griep, zijn er plannen om de lockdown nog lange tijd deels in stand te houden.


n deze statistiek van het RIVM verdwijnen cijfers over de griep volledig en lijken overgenomen door Covid-19 diagnoses.

De overheid en het RIVM pleiten voor het invoeren van de anderhalve meter-samenleving als “het nieuwe normaal.
Bijeenkomsten en events zijn tot 1 juli afgelast, grote events mogen voorlopig helemaal niet plaatsvinden.
Het zou je business maar zijn.
De horeca en (middelbare) scholen blijven vooralsnog gesloten en wanneer men de deuren mag openen, worden er absurde maatregelen geëist om ook daar de anderhalve meter in acht te nemen.
In en om winkels zien we absurde taferelen, waarbij mensen geconditioneerd worden om ‘in hun vak’ te staan en het winkelpersoneel zelfs op straat mensen sommeert waar wel of niet te staan.
Bij een échte pandemie — waarbij mensen bij bosjes sterven of massaal ziek worden — is het redelijk om te vragen tijdelijk en vrijwillig mee te werken aan sociale isolatie om erger te voorkomen.
Maar er is in de huidige situatie geen enkele reden meer om de lockdown en anderhalve meter maatregelen in stand te houden.
Deze zogenaamde ‘intelligente lockdown’ is eerder een staat van beleg, zo zegt Karel van Wolferen in gesprek met Kees van der Pijl bij Café Weltschmerz.
Historisch gezien een uitzonderlijke situatie, waarbij men met oneigenlijke argumenten onze burgerrechten ontneemt.
Er zijn sterke redenen om de gedeeltelijk lockdown onmiddellijk te staken en andere maatregelen te nemen om ernstig zieke coronapatiënten en -sterfgevallen te voorkomen:

1.Er is geen noodtoestand meer.
Een noodtoestand waarbij onze vrijheden ernstig worden ingeperkt, moet ook écht een noodsituatie zijn.
Zodra de noodsituatie voorbij is — en dat is nu het geval omdat de ziekenhuizen en IC-afdelingen de zorg prima aankunnen én er een werkbaar medicijn is — moeten ook de vrijheidsbeperkende maatregelen aflopen.
Hoogleraar Wim Voerman vindt de lockdown van ruim twee maanden ongrondwettelijk.
Hij is bovendien van mening dat een noodverordening betrekking mag hebben op maatregelen in de openbare ruimte en op publiek toegankelijke plekken, maar niets te zeggen heeft over wat er achter de voordeur van burgers gebeurt.
De lockdown lijkt nu onnodig opgerekt te worden, zodat bepaalde democratische processen, zoals bijeenkomsten van oppositiegroepen en demonstraties, handig de nek om gedraaid kunnen worden.
Een griepvirus met een gemiddeld sterftecijfer is geen legitieme rechtvaardiging om onze grondrechten te schrappen, maar hooguit een excuus om een tiranniek systeem in te voeren en de economie om zeep te helpen.

2.Een virus als excuus voor een politieke agenda.
De epidemie wordt nu als politiek instrument gebruikt om een politieke agenda door te voeren, met belachelijke maatregelen, die niet gebaseerd zijn op wetenschappelijke feiten.
Men probeert een vrije samenleving — waarin mensen vrij kunnen bewegen, ondernemen en sociale contacten op normale wijze kunnen plaatsvinden te veranderen in een sociale controle-samenleving.
Dit gebeurt in allerlei landen en de wereldwijde elite grijpt de corona-crisis nu aan om de New World Order-maatregelen verder in te voeren.
De anderhalve meter-maatregel en het social distancing is een vorm van social conditioning.
Dit geeft eveneens handvatten voor crowd-control bij demonstraties, omdat het de autoriteiten een excuus geeft mensen uiteen te drijven, te beboeten of op te pakken, wanneer mensen hun democratische grondrecht uitoefenen door de straat op te gaan om te protesteren.
Verder spreekt men openlijk over de invoering van sociale controle-apps, die men promoot onder de noemer van ‘veiligheid’, maar die de bewegingsvrijheid juist nog verder kunnen inperken.
Daarnaast benut men de angst die door de media wordt aangewakkerd, om mensen klaar te stomen voor een vaccinatie.
Dit als onderdeel van agenda 21 en het implanteren van biometrische technologie

3.Anderhalve meter niet wetenschappelijk onderbouwd.
Er is geen wetenschappelijke onderbouwing voor de anderhalve meter-maatregel. Dat blijkt ook uit het onderzoek van deze twee eerstehulp-artsen die cijfers naar buiten hebben gebracht die argumenten om de lockdown te verlengen onderuit halen.
Er zijn geen gegevens voor social distancing, geen gegevens van thuisisolatie, maar wel veel gegevens over hand-sanitatie.
Het is allemaal gebaseerd op schijnwetenschap, zegt Kees van der Pijl, waarbij hij verwijst naar een onderzoek van de Erasmus-universiteit.
Daaruit blijkt dat om besmetting te voorkomen, men een omtrek van zes tot acht meter zou moeten aanhouden, hetgeen natuurlijk onmogelijk is.

“De Erasmus Universiteit heeft vastgesteld dat als je iets hebt, dat kan iets zijn met of zonder symptomen, een 6 tot 8 meter omtrek noodzakelijk is om echt besmetting te voorkomen.
In die zin is het
ook allemaal schijnwetenschap.

Het is net als de controle op Schiphol … door zo’n automaat, het zijn rituelen waarvan getest wordt of jij wel in de pas loopt.” - Kees van der Pijl -

Het lijkt er meer op dat die nieuwe norm van de anderhalve meter-maatschappij een vorm van conditionering is, om gedrag in vergaande mate te controleren en mensen bovendien bang te maken voor hun medemens.
Anderhalve meter is ook een optimale afstand in openbare ruimtes voor de toepassing van gezichtsherkenningssoftware en
directed energy weapons.
Staatssecretaris
Mona Keijzer gaf recentelijk openlijk toe dat 5G-technologie kan worden ingezet voor crowd control.
In dat geval wordt een bundel straling ingezet om mensen een pijnimpuls te geven, een vorm van regelrechte gedragsbeïnvloeding.
De techniek is gebaseerd op militaire patenten.

4.Boosten van immuunsysteem.
In plaats van de anderhalve meter-maatregel en de massale invoering van mondkapjes en een controle-app, zou het zinvoller zijn om kwetsbare mensen — zoals ouderen en mensen met een verminderd immuunsysteem — te adviseren hun immuunsysteem te boosten met een hele hoge dosis vitamine C (3.000-15.000 mg. per dag).
Eventueel aangevuld met vitamine D, selenium en zink.*
Kwetsbare mensen moeten ook het advies krijgen om geen griepprik te nemen, want uit een onderzoek door het Pentagon blijkt dat men daarmee een 36% hogere kans heeft om besmet te raken met het coronavirus. Viroloog Dr. Judy Mikovits claimt zelfs dat de infectie mede door de griepprik is ontstaan.

*) Vraag advies aan een natuurgeneeskundige en of ortho moleculair arts welke voedingssupplementen en welke dosis voor jou geschikt is.
Of kijk op de website
zelfzorgcovid19.nl

Vitamine C heeft niet alleen een preventieve werking, maar blijkt ook uiterst effectief bij de behandeling van Covid-19 patiënten en is als behandeling geadviseerd door het gezondheidsorgaan van China, ‘Shanghai Medical Association’.
De
intraveneuze vitamine C-dosis varieerde van 10.000 mg. tot 20.000 mg. per dag gedurende een periode van 7 tot 10 dagen.
Is het dan niet uiterst vreemd dat het RIVM en
de overheid blijven aandringen op ingrijpende vrijheidsbeperkende maatregelen, zonder wetenschappelijke onderbouwing, maar nooit melding maken van de toepassing van vitamine C, dat wél wetenschappelijk is onderbouwd?

5.Naar buiten gaan moet gestimuleerd worden.
Nu worden mensen vooral aangemoedigd om thuis te blijven en thuis te werken.
Maar het virus sterft sneller uit door zonlicht en de frisse buitenlucht.
Bovendien is de opbouw van vitamine D, die ontstaat door zonlicht, cruciaal voor een optimaal immuunsysteem. Het afgelasten van gebruikelijke evenementen, het sluiten dan wel beperken van sportactiviteiten, amusementsparken, horeca en
het invoeren van de anderhalve meter-maatregel, geeft mensen minder redenen en mogelijkheden om naar buiten te gaan.
Toch is het naar buiten gaan juist iets dat gestimuleerd zou moeten worden.

6.Natuurlijke wijzen om lucht te zuiveren.
Zoals ook uit bovenstaand filmpje blijkt, is het binnenlaten van frisse lucht effectiever om virussen te laten verdwijnen, dan anderhalve meter afstand houden.
Het regelmatig openen van ramen voor frisse lucht, zorgt ervoor dat de luchtdeeltjes die mogelijk besmet zijn snel verdwijnen.
Bovendien zijn er andere effectieve methodes om op natuurvriendelijke manier een ruimte te ontsmetten,
bijvoorbeeld door het gebruik van een diffuser en etherische olie.
Maar omdat dit een redelijk goedkope en natuurlijke remedie is, die bovendien een geneeskrachtige werking heeft, wordt dit niet gepromoot.Terug naar de inhoud