Corona Behandelmethode - Stop De Lockdown

Stop de Lockdown
Datum: Tijd:
Title
Ga naar de inhoud

Corona Behandelmethode

Corona
https://zelfzorgcovid19.nl/

Invloed van nutriënt tekorten  op virusinfecties.

Aanleiding
Uit diverse studies komt naar voren dat de vatbaarheid, het verloop en de uitkomst van virusinfecties een samenhang lijkt te vertonen met tekorten aan mineralen, vitamines en andere essentiele nutrienten.
Daarnaast zijn er studies die concluderen dat het nemen van supplementen om deze tekorten op te heffen leidt tot een milder verloop danwel dat het helpt om te voorkomen dat een virusinfectie zich voordoet.
Bijwerkingen van deze supplementen (ook wel neutraceuticals genoemd) zijn er vaak niet in tegenstelling tot pharmaceuticals.
De 5 meest voorkomende tekorten worden hieronder behandeld en hangen samen met het feit dat veel voedingspatronen eenzijdig zijn en bovendien vaak geprocessed voedsel bevatten.
Verder is er ook een verband tussen tekorten en leeftijd, chronische ziekten en life style.

Zink
Zink is zeer belangrijk voor het immuunsysteem (0).
Een chronisch of acuut zink-tekort kan ontstaan vanwege meerdere redenen:
 • Het zink-absorptievermogen van mensen neemt af naarmate men ouder wordt (1).
 • Zink-tekort kan ook ontstaan wanneer men een chronische aandoening heeft waardoor er meer zink wordt verbruikt (2).
 • Een slordige life style kan oorzaak zijn van een zink-tekort (bijvoorbeeld alcoholisme kan leiden tot een zink-tekort) (3).
 • Er is een hoger verbruik van zink tijdens een infectie wat kan leiden tot een acuut zink-tekort (4).

Bij een chronisch zink-tekort is een aanvulling middels zink-supplementen op het dagelijks dieet noodzakelijk.

Over de positieve effecten van het innemen van zink-supplementen op:
Bij een chronisch zink-tekort is een aanvulling middels zink-supplementen op het dagelijks dieet noodzakelijk.
Over de positieve effecten van het innemen van zink-supplementen op:
 • long ontsteking bij kinderen (5).
 • long ontsteking bij ouderen (6).
 • COVID-19 “Wij stellen dat het menselijke immuunsysteem perfect is uitgerust om het SARS-CoV-2-virus aan te pakken en dat het COVID-19-geassocieerde sterftecijfer (C.F.R.) grotendeels kan worden verminderd door de zink dieet inname te verbeteren en de zinkvormige absorptie (via Zn2+-ionoforen voor ouderen – chloroquine, eventueel kinine of clioquinol) te verbeteren” (7).
 • “Kan zink-correctie in SARS-CoV-2 patiënten de resultaten van de behandeling verbeteren?” (8)
 • COVID-19 “Behandeling niet-IC patiënten met zink vs zonder zink is 2x zo effectief”(9)

Een zink-correctie kan plaatsvinden middels supplementen echter naast een zink-supplement is er een zogenaamde zink-ionofoor nodig om zink in de cel te krijgen.

Voorbeelden van zink-ionoforen zijn: Chloroquine (CQ), HydroxyChloroQuine (HCQ), Kinine, Quercetine (QCT).

Quercetine
Quercetine heeft geen heftige bijwerkingen en is voor iedereen als supplement te koop terwijl de meeste andere zink-ionoforen, zoals CQ, HCQ en Kinine, alleen op doktersrecept verkrijgbaar zijn (deze zijn dan vaak wel krachtiger maar geven wat meer kans op bijwerkingen).  
 • Quercetine gaat ontstekingen tegen (10).
 • Quercetine is een zink-ionofoor en verbetert de zink-absorptie (11).
 • Vitamine C stimuleert de opname van Quercetine (12).

Vitamine C
Bij infecties zijn supplementen van Vitamine C nuttig voor het optimaal functioneren van het immuunsysteem (13).
Samen met Zink speelt Vitamine C een belangrijke rol in het immuunsysteem (14).

Vitamine D
Ook Vitamine D is een belangrijke speler voor het immuunsysteem (15).  
Uit een drietal studies blijkt de belangrijke rol die een vitamine-D-tekort speelt in het verloop van COVID-19 :

 • “Vitamine D-tekort verhoogt de incidentie van luchtweginfecties.
  Meer dan 1 miljard mensen wereldwijd hebben een tekort aan vitamine D.
  Als een vitamine D-deficiëntie wordt geassocieerd met incidentie of ernst van de SARS-CoV-2-infectie, zou een wereldwijde oproep kunnen worden gedaan voor vitamine D-supplementatie om de pandemie te beperken.”
  Conclusie uit een Belgisch onderzoek onder 186 COVID-19 patiënten is dat met name bij mannen een vitamine-D-tekort sterk samenhangt met de incidentie en het stadium van de ziekte zoals zichtbaar op een CT-scan (16).
 • Conclusie uit een Fillipijns onderzoek onder 212 COVID-19 patiënten is dat een negatief verloop sterk samenhangt met het vitamine-D-tekort (17).
 • Conclusie uit een Indonesisch onderzoek onder 780 COVID-19 patiënten is dat mortaliteit en vitamine-D-tekort sterk samenhangen ook wanneer gecontroleerd wordt voor leeftijd, geslacht en co-morbiditeit (18).

Selenium
Selenium speelt ook een belangrijke rol in het immuunsysteem en in het verloop van virale infecties (19).
Mogelijke rol van Selenium tekort in COVID-19 verloop (20)
Momenteel wordt in Belgie onderzoek gedaan naar het effect tussen selenium tekort en COVID-19 verloop (21).
Bij HIV vertraagt Selenium supplement het verloop van de ziekte (22).
Voor een advies over supplement doseringen afhankelijk van uw situatie lees verder op de pagina over Zelfzorg
Behalve via supplementen kunnen bovenstaande mineralen, vitamines en nutrienten ook via voedingsmiddelen ingenomen worden. Een uitgebreidere beschrijving van deze voedingsmiddelen vindt u op de pagina over Voeding.

Do
Moedige Duitse huisarts spreek zich kritisch uit over de coronacrisis en de farmaceutische industrie
15 mei 2020


De vertaling:


Lieve medemensen,

Ik ben dankbaar dat ik hier vandaag mag staan.
Mijn naam is Katrin Korb, ik heb 3 kinderen en ik ben huisarts hier in Oldenburg.

Ik sta hier omdat ik mij verantwoordelijk voel voor de gezondheid van mijn patiënten, mijn kinderen, en mijzelf.

Ik sta hier omdat ik woedend ben dat er getracht wordt middels ANGST, CONTROLE over mensen te verkrijgen.

Wat hier precies achter steekt weet ik niet, maar geld en macht zal hier absoluut een rol spelen.

Ik herken dit principe. Dit is het principe van ons gezondheidssysteem!

Een systeem wat zich helaas schuldig maakt aan het zaaien van angst.

Die angst leeft bij beide partijen.

Bij patiënten, maar ook bij mij als arts.

Er zijn richtlijnen die ik moet volgen, richtlijnen voor verschillende gezondheidsproblemen. Maar wie schrijf deze richtlijnen nu eigenlijk?

Ik zal u een voorbeeld geven.

Er zijn bijvoorbeeld Europese richtlijnen voor hartkwalen.Er zijn 25 verschillende auteurs die deze richtlijnen opstellen, 19 daarvan worden betaald door de farmaceutische industrie. Dat noemen ze een ‘advieshonorarium’.

In de richtlijnen staat, dat ik medicijnen moet voorschrijven die heel veel bijwerkingen hebben Deze medicijnen maken de mensen echter niet beter.

Hier wordt heel erg veel geld mee verdiend!

Als ik deze richtlijnen niet volg en er gebeurt iets met deze patiënten, de toestand verslechterd bijvoorbeeld om welke willekeurige reden dan ook, dan wordt ik daarvoor verantwoordelijk gesteld.

Er wordt dus een staat van angst gecreëerd.

Bij mij als arts, zodat ik gedwongen wordt tegen mijn professionele overtuiging in te handelen.

En tevens bij de patiënt: 'wanneer u deze pillen niet neemt dan krijgt u een hartinfarct. Dan wordt u nog veel zieker dan nu. Luister naar mij; Ik kan het weten, ik heb er voor gestudeerd. U bent niet verstandig (kundig) genoeg om daarover voor uzelf te kunnen nadenken!'

ER BLIJFT DAN OOK GEEN RUIMTE OM HIER OVER TE DISCUSSIËREN.

Het gevolg is dat mensen uit angst deze medicatie dag na dag, week naar week, jaar naar jaar, door blijven slikken.

EN DAAR WORDT HEEL ERG VEEL GELD MEE VERDIENT!

Sinds het begin van deze corona crisis worden we met angstaanjagende berichten in een soort van shocktoestand gehouden.

Onze overheden zeggen eigenlijk het volgende: er is een nieuw virus, zo vreselijk gevaarlijk, dat er miljoenen doden zullen vallen wanneer wij u niet beschermen!

Wij weten het beste wat goed voor is want wij beschikken over experts.

U kunt niet voor uzelf een beslissing maken. Daarvoor bent u niet verstandig (kundig) genoeg.

We moeten u isoleren, uw rechten afnemen en u de mond snoeren door u een muilkorf op te zetten. Maar, dit doen we echt allemaal voor uw bescherming!

WE JAGEN U DAGELIJKS ZOVEEL ANGST AAN MIDDELS DE MEEST VRESELIJKE BERICHTGEVINGEN, DAT U HET NIET EENS ZAL WAGEN OM U AF TE VRAGEN OF HET ALLEMAAL WEL KLOPPEND IS. DE ANGST OVERHEERST.
De mantra van de overheden luidt: pas als we een vaccinatie hebben, kunnen we terugkeren naar ‘een normaal’.
Met andere woorden: alleen een vaccinatie kan ons, onze grondrechten teruggeven!

Deze week is er wereldwijd € 7,4 miljard ingezameld voor de ontwikkeling en de verspreiding van zo’n vaccin.

Normaliter duurt de ontwikkeling van zo’n vaccinatie jaren. Dat komt omdat er veiligheidsonderzoeken gedaan moeten worden. Dit nieuwe virus, uit de corona familie, werd nog geen zes maanden geleden ontdekt, maar nu wordt er al met vaccins op mensen geëxperimenteerd.

Dit is onbekend genetisch materiaal wat er in onze cellen zal worden gespoten.

Je hoeft geen arts te zijn om hier een onheilspellend gevoel van te krijgen.

Ik zal mij niet laten vaccineren!
Ik zal mijn kinderen niet laten vaccineren!
En ik zal ook mijn patiënten aanraden dit niet te doen!

Paragraaf twee van de grondwet geeft niet aan:
recht op gezondheid, maar recht op lichamelijke integriteit.

Dat is een heel groot verschil:

Er bestaat dus geen recht op gezondheid!

Ziek zijn is onderdeel van ons menselijk leven. Echter, niemand mag ons lichamelijk letsel toebrengen, ook niet middels een dubieus vaccin.
Ondanks dit gegeven zal het vaccin dadelijk uit de handen worden gegrist van de ‘makers’ want de reclame campagne draait al maanden op volle toeren.

EN WIE GAAN DAT BETALEN?

WIJ!

WE BETALEN NU AL MIDDELS O.A. DE WETENSCHAPPELIJKE, MAATSCHAPPELIJKE EN SOCIALE GEVOLGEN VAN DE LOCKDOWNS.

ONS BELASTINGGELD wordt hiervoor uitgegeven.

En met ons belastinggeld geld moet een vaccin gefinancierd worden! Inmiddels al 525 miljoen aan Duits belastinggeld en dit is slechts het begin. Worden wij gevraagd of we dit wel willen? Worden wij gevraagd of wij lockdowns willen bekostigen?

NEE!

Dit door ons afgedragen belasting geld, zouden we graag aan andere dingen willen besteden. Aan gedegen onderwijs voor onze kinderen, aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor een beter milieu, aan fatsoenlijk loon voor medewerkers in onze ‘vitale’ beroepen. etc. etc. De lijst is oneindig.

KORTOM VOOR ZAKEN DIE MENSEN GEZOND MAKEN EN GEZOND HOUDEN.

MAAR JA, HIER KAN GEEN GELD MEE WORDEN VERDIEND!

We bevinden ons in een crisis.

Wat is de weg uit deze crisis?

DE WEG UIT DEZE CRISIS IS; DE OVERWINNING VAN ANGST!

Mensen die voor zichzelf kunnen denken, creatief zijn en verantwoording voor zichzelf nemen.

Mensen die aan hun eigen ‘heling’ en gezondheid werken en aan dat van onze wereld.

Mensen die positief zijn, die vrienden hebben, die plezier hebben in het leven.
Die mensen worden niet snel ziek.

En als ze al ziek worden, dan verenigen zich zichzelf uiteindelijk met de dood.

Ze verenigen zichzelf met de gedachte dat ze sterfelijk zijn, dat het leven op deze wereld ooit ophoudt en hebben daar vrede mee.

DIT SOORT MENSEN KUN JE GEEN ANGST AAN JAGEN!

OVER DEZE MENSEN HEB JE GEEN MACHT!

Dit lichaam, is slechts geleend, ooit zal ik het weer terug moeten geven.

MAAR ZOLANG IK LEEF IN DIT LICHAAM,

ZOLANG IK VOEL, DENK EN HANDEL,

ZO LANG IS HET MIJN LICHAAM!

MIJN LICHAAM, WAAR IK VERANTWOORDELIJK VOOR BEN EN NIEMAND ANDERS.

MIJN LICHAAM, WELKE IK BEHANDEL, ZOALS IK DAT JUIST ACHT!

Ik wens geen terugkeer naar het oude normaal.

IK WENS EEN NIEUW NORMAAL MET VRIJE EN ZELF BESCHIKKENDE MENSEN,

DIE VERANTWOORDING VOOR ZICHZELF DRAGEN.

Ik geloof dat velen van ons hier, tezamen staan, met dezelfde wens.

Dit geeft mij hoop en ik dank jullie dan ook.

Dank jullie wel!


Terug naar de inhoud