De Vluchtelingen - Stop De Lockdown

Stop de Lockdown
Datum: Tijd:
Title
Ga naar de inhoud

De Vluchtelingen

Info en Meer !!
Werknemers AZC’s voelen zich onveilig door asielzoekers: ‘Ze hebben echt schijt aan ons’
18 mei 2020

Personeel van het COA – Centraal Orgaan opvang Asielzoekers – hebben tegenover het DVHN hun zegje gedaan.
Zij voelen zich niet meer veilig op hun werkplek, ‘minderjarige’ asielzoekers uit Noord-Afrikaanse landen hebben namelijk geen greintje respect voor het personeel.
Deze jongeren weten namelijk dat ze nauwelijks kans maken op een verblijfsvergunning en maken daarom het leven zuur van het COA-personeel.

Werknemers laten weten dat ze angstig naar werk gaan, het is wachten totdat het een keer flink misgaat.
De COA-werknemers hebben namelijk te maken met een steeds groter worden groep van Noord-Afrikanen die geen enkele kans maken op een permanente verblijfsvergunning.
Het DVHN stelt dat deze ‘veiligelanders’ de AZC’s gebruiken als een soort van uitvalsbasis voor strooptochten door de regio.
Het klopt inderdaad dat jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst bovenaan de zwarte lijstjes staan van de
misdaadcijfers onder asielzoekers.Burgemeester Jan Rijpstra ontpopt zich tot een ware beschermheer van het COA-personeel.
Hij loopt al langer te pleiten voor een strenger beleid, tot nu toe blijft het bij halfslachtige beloftes van staatssecretaris Broekers-Knol.


Asielzoekers breken opnieuw recordcijfers bij misdrijven! Marokkaanse- en Algerijnse-asielzoekers staan bovenaan negatief lijstje.
18 mei 2020

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol heeft de jaarlijkse gegevens bekend gemaakt aan de Tweede Kamer.
En tot niemands verrassing blijkt dat asielzoekers weer massaal betrokken waren bij misdrijven.
Afgelopen jaar waren ze vaker bij misdrijven betrokken dan het voorgaande jaar. Dit krijg je er dus van als de VVD deze portefeuille geeft…

De stijging in 2019 ten opzichte van 2018 bedraagt maar liefst 27(!) procent.
Binnen AZC vonden er meer dan 17.000 misdrijven plaats en bijna 5000 zaken buiten AZC’s. Deze cijfers zijn zorgwekkend, aangezien het totaal aantal asielzoekers de afgelopen jaren alleen maar afneemt.
We kunnen dus maar één ding concluderen: het huidige kabinet faalt flink in het asiel- en migratiebeleid.

De VVD roeptoetert al jaren dat ze voor een strenge lik-op-stuk-beleid zijn, maar in feite zien we de uitwerking hier nooit van.
Ze durven helaas nooit door te pakken. In dit soort gevallen mis je een politiek zwaar gewicht zoals Frits Bolkestein.
Maar ja wat verwacht je als je partijleider Mark Rutte is.

De misdaadcijfers onder asielzoekers neemt toe doordat er steeds meer asielzoekers naar Nederland komen die nul komma nul kans hebben op asiel.
Zij komen namelijk uit ‘veilige landen’. Landen zoals Marokko of Algerije.
Ze weten in feite al dat ze geen kans hebben of asiel.
Helaas besluiten ze daarom maar om de sfeer te verpesten voor ander asielzoekers binnen het AZC, ook kunnen ze het niet laten om flink wat herrie te trappen buiten het AZC.

Staatssecretaris Knol zegt overigens zelf dat ze harde maatregelen heeft genomen, dus komende jaren moeten we een daling verwachten.
Eerst zien, dan geloven….
Meer misdrijven migranten, vooral door Algerijnen en Marokkanen.
18 mei 2020

Asielzoekers waren vorig jaar veel vaker betrokken bij misdrijven dan een jaar eerder; het gaat om een stijging van 27 procent van het aantal zaken.
Het betreft veelal diefstallen en inbraken, maar ook enkele tientallen seksuele misdrijven en twee moorden.

Dat blijkt uit gegevens die staatssecretaris Ankie Broekers-Knol naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Dat overzicht valt in twee delen uiteen. Het gaat om incidenten die binnen de muren van opvangcentra gebeurden (17.487 zaken), maar ook daarbuiten (4999).
In beide gevallen is een stijging van het aantal zaken te zien: respectievelijk van 30 procent meer zaken in centra en 27 procent meer misdrijven daarbuiten waarbij een asielzoeker verdachte was.

De stijging van het aantal incidenten is opmerkelijk, omdat het aantal asielzoekers in de opvang de afgelopen vijf jaar juist daalde.
Hadden in 2015 nog 47.700 asielzoekers een plek in verschillende opvangcentra, vorig jaar was dat aantal ongeveer 27.000.


Oorzaak

De toename komt vooral voort uit het feit dat er veel meer asielzoekers in de opvang zitten die weinig kans hebben op asiel.
Het gaat om mensen uit zogenoemde ‘veilige landen’.
Die maken nauwelijks kans op asiel, maar zijn ook nauwelijks uit te zetten. Het gaat om migranten uit onder meer Algerije, Marokko en Libië.

Ook worden incidenten anders en nauwgezetter geregistreerd.
Daarnaast is een aantal opvanglocaties van het COA gesloten, waardoor de bezettingsgraad op die locaties is gestegen.

Het kabinet laat wel nog aanvullend onderzoek doen naar de stijgingen van het aantal incidenten om een ‘wetenschappelijke’ verklaring te krijgen.
28 FEBRUARI 2016 - ZOLTÁN KOVÁCS (toen al werd Europa gewaarschuwd)

Nu de EU overgaat op 'de Hongaarse oplossing voor migratie', zegt premier Orbán, moet Hongarije het volk laten beslissen in een referendum over het quotasysteem
Europese leiders kwamen eerder deze maand in Brussel bijeen voor een bijeenkomst van de Europese Raad over de voorgestelde hervormingsplannen van Groot-Brittannië en opnieuw over de migratiecrisis.
Hoewel vaak verhit en soms persoonlijk, bracht het debat Europa dichter bij de oplossing die Hongarije en anderen al maanden voorstellen voor migratie: herstel van de orde aan de grenzen van Europa vóór alles.

"Hongaarse derring-do zou niet genoeg zijn", zei premier Orbán maandag in zijn toespraak tot het Hongaarse parlement, en benadrukte het belang van samenwerking tussen de Visegrád-landen om deze resultaten te bereiken.
"Ik zou zelfs willen zeggen dat we op dit moment op Europees niveau zijn waar we een jaar geleden hadden moeten zijn", zei de premier tijdens een persconferentie aan het einde van de EU-top, eraan toevoegend dat "de Hongaar oplossing [voor het antwoord op het migratieprobleem] is goedgekeurd. ”
De migratiecrisis is al een jaar aan het toenemen, nu de migranten die de Europese grenzen illegaal overschrijden agressiever worden.
Terwijl de Europese leiders de kwestie in Brussel bespraken, trok een groep illegale migranten een vuurwapen op de Hongaarse grenswachters toen ze betrapt werden op het betreden van de groene grens.
Dankzij de terughoudendheid van de Hongaarse officieren raakte niemand gewond, maar het incident herinnerde ons eraan dat dit migratieprobleem niet vanzelf verdwijnt.
“Als je het document leest dat wordt uitgegeven, zul je zien dat we de hoogste prioriteit hebben gegeven aan het beschermen van de grenzen en het stoppen van de massa's migranten.
Met andere woorden, we hebben verklaard dat ze moeten worden stopgezet, dat de buitengrenzen moeten worden beschermd en dat de voorwaarden van het Schengen-akkoord door iedereen volledig moeten worden nageleefd, ”zei premier Orbán tijdens de persconferentie.
De EU zal op 7 maart opnieuw een top bijeenroepen om de migratiecrisis aan te pakken, en de verplichte hervestigingsquota blijven op de agenda staan.
Daarom heeft, zoals de premier eerder deze week aankondigde, de regering van Hongarije ervoor gekozen een volksreferendum te houden over het quotasysteem, dit plan waarbij de Europese Unie een bepaald aantal migranten naar het grondgebied van Hongarije en andere EU-lidstaten zou verplaatsen staten. Het standpunt van de regering, dat zij vóór de top van 7 maart duidelijk wil maken, is dat geen enkel Europees orgaan de bevoegdheid heeft om de verplichte vestiging van niet-Hongaarse burgers in Hongarije op te leggen zonder toestemming van het Hongaarse volk.
“Tot op heden heeft niemand het Europese volk gevraagd of ze de invoering van verplichte quota willen, accepteren of afwijzen.
Wij, Hongaren, zijn van mening - en ik ben ervan overtuigd dat de regering toegaf aan de algemene wens van het publiek toen ze ervoor koos om een ​​referendum te houden - dat het introduceren van verplichte hervestigingsquota zonder toestemming van het volk niets minder is dan machtsmisbruik.
Daarom zullen we de Hongaarse bevolking vragen stellen over deze vraag, net zoals we hen vroegen over de toetreding van Hongarije tot de Europese Unie, ”zei premier Orbán.
De lange EU-top van vorige week was voornamelijk gericht op de Britse voorstellen voor EU-hervorming en het migratievraagstuk was een secundair agendapunt.
Toen de top uiteindelijk over het onderwerp migratie ging, werd al snel duidelijk dat meer EU-landen dezelfde lijn volgden als Hongarije, met name de Visegrád-landen, plus de landen aan de frontlinie van de migratieroute van de Westelijke Balkan, de meest verhandelde route naar de EU, via Griekenland en Zuidoost-Europa. Grensbescherming moet een topprioriteit worden en stelt landen in staat om de controle over dit onbeheerde proces terug te krijgen.
In de chaos van vorig jaar staken meer dan 1,5 miljoen mensen de EU-grenzen illegaal over. Waar Hongarije ooit een eenzame stem was die dit standpunt innam, beseffen nu meer landen wat er moet worden gedaan om onze vrijheden in de Schengenzone te beschermen,
"Niet-geïdentificeerde en onbekende miljoenen mensen verschenen aan de zuidgrenzen van Hongarije en de Europese Unie", zei premier Orbán.
In het najaar van 2015 was de Hongaarse reactie duidelijk en ondubbelzinnig: controles, identificatie, onderschepping en terugdraaien.
Dit was precies zoals is vastgelegd in het Schengen-akkoord.
Dit was een moeilijk en kostbaar beleid, maar succesvol in de bescherming van Hongarije. ”
'Het goede nieuws', vervolgde hij, is dat 'de zuidelijke grens in orde lijkt te zijn', maar vanwege andere aspecten van deze migratiecrisis is de topvergadering over migratie verplaatst naar 7 maart.
De opmerkingen van de Italiaanse premier Matteo Renzi trokken ook behoorlijk wat persaandacht.
Volgens verschillende verslagen zei premier Renzi dat nieuwe lidstaten niet genoeg "solidariteit" toonden, zodat oudere lidstaten op hun beurt "solidariteit" met de nieuwe lidstaten kunnen onthouden bij de toewijzing van structuurfondsen ter ondersteuning van hun ontwikkelingseconomieën.
Dit soort opmerkingen helpt niet. Ze zijn kwaadaardig, respectloos en, zoals ik al zei, klinken als een poging om de EU-leden die zich tegen quota verzetten, te chanteren.
Bovendien hebben ze geen zin omdat de structuurfondsen geen vorm van hulp zijn.
De EU herverdeelt fondsen met de bedoeling structurele verschillen binnen de Europese Unie op te heffen.
Hongarije opende zijn markten in 2004 toen het land tot de EU toetrad, en dat deden we in een achterstandspositie wat betreft onze markt- en kapitaalvoorwaarden.
Terwijl Hongaren profiteerden van die opening, profiteerden ook West-Europese investeerders enorm van de opening van Hongarije en deel uitmakend van het structuurfondssysteem.
Zoals premier Orbán onlangs zei: "Hoeveel ze hier ook binnenbrachten, ze haalden er ook uit."
Ondanks houding zoals die van de Italiaanse premier, hebben Hongaren in feite solidariteit getoond in de migratiecrisis door de gemeenschappelijke grens in het zuiden te beschermen - met alle kosten gedekt door de nationale begroting - in tegenstelling tot sommige andere EU-lidstaten die weinig deden om hun Schengen-verantwoordelijkheden te handhaven.
Geconfronteerd met een massale migratie die de stabiliteit van Europa bedreigt, bleek de EU onmachtig te zijn in haar eerste reactie, waardoor ze kon uitgroeien tot een volledige crisis.
Na de marathontopbijeenkomst vorige week mogen we niet pessimistisch zijn.
Immers, beter laat dan nooit. Ondanks de eens zo hevige tegenstand van degenen die tegen de sterke en ordelijke bescherming van de Europese grenzen zijn, markeren de resultaten van de top een positieve stap voorwaarts.
VIDEO! Nigel Farage: ‘De Fransen dumpen HUN migranten in ONS Verenigd Koninkrijk!’
21 mei 2020

Politicus en Brexit-marketeer Nigel Farage is woedend op Frankrijk. Volgens Farage dumpt Frankrijk namelijk hun migranten in de Britse wateren.
Om zijn gelijk te bewijzen ging Farage zelf het water op en maakte een filmpje waarin hij zou bewijzen dat de Fransen met smerige spelletjes bezig zijn.

Dat Frankrijk ook niet zit te wachten op nog meer (illegale) immigranten blijkt wel uit de videobeelden van de Britse politicus Nigel Farage.
Het land van Emmanuel Macron -overigens de beste vriend van ‘Wir Schaffen Das’ Merkel- zou overtollige migranten in bootjes doorsturen naar de Britse kust.
Alleen al tot mei hebben maar liefst 1560 illegale migranten de oversteek gemaakt naar het Verenigd Koninkrijk en dat baart Farage grote zorgen.

“Je zult het Parlement niet horen over dit schandaal”, aldus Farage. “Retweet de video en verspreid de waarheid. Het Britse volk verdient antwoorden.”

In de zelfgemaakte video zien we Farage dobberen in een bootje op zee:

Het filmpje is opgenomen op woensdag 20 mei, maar vandaag -een dag later- weet Farage te melden dat er negen migrantenboten zijn gespot in het kanaal nabij het Verenigd Koninkrijk.

“Het lijkt alweer een recorddag. De invasie gaat door, maar de BBC en ITV zullen dit niet melden.
Geen wonder dat het vertrouwen in de media lager is dan ooit”, aldus Farage op Twitter.Terug naar de inhoud