Kabinet Ellende 2 - Stop De Lockdown

Stop de Lockdown
Datum: Tijd:
Title
Ga naar de inhoud

Kabinet Ellende 2

WHO / Kabinet / Vaccinaties > Kabibet Ellende
Kabinet sluit uitstellen verkiezingen vanwege coronacrisis niet uit
22 mei 2020

Het kabinet gaat onderzoeken of de verkiezingen van komend najaar en voorjaar kunnen doorgaan als het coronavirus dan nog niet is bedwongen.
Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) vraagt bij gemeenten na of stemlokalen wel ruim genoeg zijn om onderling 1,5 meter afstand te kunnen bewaren.

Ollongren sluit zelfs niet uit dat gemeentelijke herindelingsverkiezingen in de herfst en de Tweede Kamerverkiezingen van maart moeten worden uitgesteld.
Zoals eerder in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Spanje gebeurde.
Al ziet ze nu geen reden om te denken dat dat nodig zal zijn en is die vraag “nu niet aan de orde”.
De Kamerverkiezingen zouden maximaal een jaar kunnen worden opgeschoven, schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

Ook stemmen per brief is “theoretisch denkbaar”, aldus Ollongren.
Maar dan moet er wel meer gebeuren om ervoor te zorgen dat mensen in alle vrijheid kunnen stemmen, en voor zich kunnen houden op wie ze dat doen.
Ze gaat uitwerken of en hoe dat zou kunnen.
Ze wijst erop dat andere landen wegens de coronapandemie al voor briefstemmen hebben gekozen.
Nederlanders in het buitenland stemmen ook in onze verkiezingen al jaren per post.

Ollongren gaat eerst navragen of stemlokalen anders kunnen worden ingericht, zodat kiezers en stembureauleden zich kunnen houden aan de voorgeschreven afstand.
Die regel blijft immers nog wel voor langere tijd van kracht, schrijft de minister.
Sommige stemlokalen blijken daarvoor misschien niet geschikt en moeten gesloten blijven. Kiezers zullen het dan mogelijk met minder stembureaus moeten doen.

Het provinciebestuur kan herindelingsverkiezingen als de nood aan de man is maximaal vijf à zes weken uitstellen, schrijft Ollongren.
Als dat niet genoeg is, zal ze de wet moeten veranderen.
Op 18 november zouden een aantal gefuseerde Groningse en heringedeelde Brabantse gemeenten een nieuwe gemeenteraad kiezen.
Een maand eerder kiest Sint-Eustatius, dat als ‘bijzondere gemeente’ deel uitmaakt van Nederland, een nieuwe eilandraad. De Tweede Kamerverkiezingen staan gepland voor 17 maart.

Algemene Rekenkamer: Aardgasvrij maken wijken loopt voor geen meter
22 mei 2020

'Kajsa Ollongren heeft verwachtingen gewekt die niet kunnen worden waargemaakt'

Het Programma Aardgasvrije Wijken draagt in de huidige vorm onvoldoende bij aan de doelstellingen van minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) om wijken aardgasvrij te maken.
Ollongren heeft verwachtingen gewekt die niet kunnen worden waargemaakt.
Dat constateert de Algemene Rekenkamer.
Eind 2019 zijn slechts enkele woningen daadwerkelijk aardgasvrij gemaakt, dat zouden er 2000 moeten zijn.
De Rekenkamer controleert jaarlijks of belastinggeld doelmatig is besteed, en of over de uitgaven voldoende verantwoording is afgelegd aan de volksvertegenwoordiging.

Het is onduidelijk welke doelen de minister op enig moment wel nastreeft en welke niet of niet meer

Ollongren heeft een budget van 435 miljoen euro om in de periode 2018-2027 50.000 woningen aardgasvrij te maken.
Maar dat doel werd later aangepast.
Aan de Tweede Kamer meldde Ollongren dat het belangrijkste doel van het programma was om te leren over het aardgasvrij maken van wijken.
De Algemene Rekenkamer constateert in het verantwoordingsonderzoek 2019 echter dat het bestedingsplan, de begrotingen, het jaarverslag van het ministerie en antwoorden op Kamervragen telkens andere doelen noemen:
“Het is onduidelijk welke doelen de minister op enig moment wel nastreeft en welke niet of niet meer.”

‘Eind 2019 slechts enkele woningen daadwerkelijk aardgasvrij’

In de periode 2018-2019 is circa 150 miljoen euro besteed aan het programma.
Het plan was om aan het einde van die periode al ruim 2000 woningen aardgasvrij te hebben gemaakt.
De Algemene Rekenkamer constateert dat eind 2019 slechts enkele woningen daadwerkelijk aardgasvrij zijn gemaakt.
Volgens de minister zou het programma leiden tot een vliegwiel.
Gemeenten zouden samen met de betrokken partijen op een steeds grotere schaal in staat zijn te starten met het aardgasvrij maken van wijken.
Wat dat vliegwiel is en uit welke concrete maatregelen het bestaat, maakt de minister naar oordeel van de Algemene Rekenkamer niet duidelijk.
PVV en FVD pakken Ollongren (van impopulair D66) aan na zinspeling Kamerverkiezingen uit te stellen: ‘Verbaasd?!’
22 mei 2020

Oppositiepartijen PVV en Forum voor Democratie reageren met het nodige sarcasme nu minister Ollongren (D66) er openlijk op zinspeelt om de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar gewoon uit te stellen.
“Bent u verbaasd?,” aldus FVD op social media.

Al sinds het begin van het kabinet-Rutte III is één van de ministers die het meeste gewantrouwd wordt Kajsa Ollongren van D66.
Zij hielp het raadgevende referendum in sneltreinvaart om zeep, en nu de coronacrisis zich voordoet speculeert zij op het uitstellen van de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar maart.
De NOS rapporteert:

“Volgens Ollongren is theoretisch mogelijk dat “andere opties kunnen worden overwogen” als stembureaus niet op de noodzakelijke manier kunnen worden ingericht.
Ze noemt daarbij dus ook uitstel van verkiezingen. Daarbij verschillen de juridische mogelijkheden per verkiezing, benadrukt ze.
Volgens de minister is uitstel van de Kamerverkiezingen juridisch mogelijk tot maart 2022.”

PVV-onderkoning Martin Bosma denkt dat het uitstellen van de stembusgang de minister wel goed uitkomt, aangezien haar partij D66 momenteel zeer rake klappen krijgt bij de opiniepeilers:
“D66 verdampt in de peilingen. Ollongren: Het is misschien beter dat u even niet stemt.”

En ook Forum voor Democratie ziet er de ondemocratische instincten die zij de minister toedichten in bevestigd.
De partij van Thierry Baudet is het immers nog niet vergeten dat het Ollongren was die het afschaffen van het referendum met hand en tand verdedigde.
En nu dus – mogelijk – ook het op de lange baan schuiven van verkiezingen. FVD:

“D66-minister Kajsa Ollongren die direct na haar aantreden het referendum om zeep hielp, zinspeelt nu publiek op het uitstellen van de verkiezingen. Bent u verbaasd? #democratie”
Partijen boos dat kabinet uitstel verkiezingen niet uitsluit
22 mei 2020

DEN HAAG (ANP) - Dat het kabinet niet uitsluit dat de komende verkiezingen wegens de coronacrisis uitgesteld moeten worden, valt verkeerd bij een flink deel van de Tweede Kamer.
Onder andere PvdA en PVV willen opheldering, al benadrukt verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren dat juist alles erop gericht is om de verkiezingen te laten doorgaan.

"Mensen moeten hun stem kunnen laten horen, juist in een crisis", twittert PvdA-Kamerlid Attje Kuiken.
"Van uitstel kan geen sprake zijn." Thierry Baudet van Forum voor Democratie noemt het "een grof schandaal" dat de regering uitstel "überhaupt overweegt".
PVV-leider Geert Wilders twittert in hoofdletters dat er wat hem betreft geen uitstel van de verkiezingen komt en ook de nieuwe partij van Henk Krol is kritisch.

Ollongren wijst erop dat ze slechts gaat uitzoeken of en hoe de komende herindelings- en Tweede Kamerverkiezingen mogelijk zijn als het coronavirus nog rondwaart.
Ze gaat eerst navragen of stemlokalen zo kunnen worden ingericht dat kiezers er bijvoorbeeld 1,5 meter afstand kunnen bewaren.
Uitstel van de verkiezingen en stemmen per post zijn opties die ze gaat onderzoeken voor het geval dat nodig mocht blijken.
Minister Kajsa Ollongren openhartig over ziekte: “Ik moest mezelf voortslepen”
23 mei 2020

Minister Kajsa Ollongren is na een afwezigheid van bijna een half jaar weer teruggekeerd op haar post.
In het AD vertelt de D66’er open over haar ziekte.
“Ik moest mezelf voortslepen: op wilskracht lukte het net, maar dat was het dan ook.’’
   
Sinds april is Ollongren weer aan de slag als minister van Binnenlandse Zaken.
Sinds vorige week is ze ook weer vice-premier.
Richting de zomer van 2019 begon de minister al te kwakkelen met haar gezondheid.
“Ik had last van voorhoofd- en bijholteontstekingen.
Maar iedere keer als ik ziek werd, duurde het langer om te herstellen.
Mijn kno-arts zei vorig jaar: de enige manier om hier vanaf te komen is een operatie,’’ vertelt ze.

   
Steeds slechter
Vlak voor Prinsjesdag keerde ze terug, maar het ging niet goed.
“Ik moest mezelf voortslepen: op wilskracht lukte het net, maar dat was het dan ook.
’’ Ze legt uit: “In plaats van dat ik steeds wat beter werd, ging ik me steeds slechter voelen.
Dat vond ik wel raar.
De kno-arts wilde dat er andere dingen werden onderzocht.
Hij is bloedonderzoek gaan doen en heeft wat gevonden. Ik werd doorgestuurd naar een internist.
Daarna ging ik naar het AMC, naar een endocrinoloog (specialist die complexe hormoonaandoeningen onderzoekt, red.)
Hij vond uiteindelijk het verband tussen mijn chronische ziekte en de kwaal.
De bijnier werkte niet goed meer, waardoor ik onvoldoende cortisol voor mijn afweersysteem aanmaakte.’’

Familie
Wat ze geleerd heeft van haar ziekte?
“Het zijn natuurlijk clichés; gezondheid is het belangrijkste wat er is, je familie en je gezin, maar het is wel allemaal waar.
Als dat automatisch doorgaan met 130 kilometer per uur op de automatische piloot niet meer gaat, dan moet je wel relativeren.
Ik heb er ook nog iets anders van geleerd, hoe belangrijk werk voor me is.
Ik ben niet een compleet mens zonder werk.
Daar word ik best heel ongelukkig van.
Ik ben dus ontzettend blij dat ik weer aan het werk ben.’’
Het kabinet werd al vroeg gewaarschuwd voor het coronavirus, maar deed er niets mee
24 april 2020

Mark Rutte houdt vol dat het kabinet helemaal niet te laat in actie is gekomen tegen het coronavirus.
Maar de Kamerleden Chris Jansen van de PVV en de onvermoeibare Pieter Omtzigt van het CDA waarschuwden al vroeg, signaleert Thijs Broer.
En er werd niks mee gedaan.

De afgelopen weken komt rond het Binnenhof geregeld de vraag op wie op welk moment eigenlijk wist van de dreiging van het coronavirus, of er wel tijdig gewaarschuwd is, en wat er met die waarschuwingen precies is gedaan.
Hoe is het mogelijk dat het dodelijke virus in Wuhan al om zich heen greep, en in Nederland nog wekenlang werd gedaan alsof het wel over zou waaien, niet alleen door het kabinet, maar ook door het RIVM?


Waarom zijn er niet veel eerder grote voorraden beschermingsmiddelen aangelegd, en scenario’s uitgewerkt voor als de pandemie zou komen?

Hoe is het mogelijk dat het dodelijke virus in Wuhan al om zich heen greep, en in Nederland nog wekenlang werd gedaan alsof het wel over zou waaien

Terwijl Mark Rutte kritische vragen in de Kamer al weken afwimpelt met de opmerking dat hij daar geen tijd voor heeft want hij moet de crisis bestrijden, klinken in de wandelgangen cynische grapjes: dat blijkt dan wel bij de parlementaire enquete, als die ooit komt.

Wat bij de enquete in ieder geval zal worden vastgesteld, is dat verschillende Kamerleden al vroeg aan de bel trokken.
Chris Jansen bijvoorbeeld, totaal onbekende backbencher van de PVV, kwam al op 6 februari met een motie waarin hij, ‘overwegende dat het slechts een kwestie van tijd is voordat het coronavirus ook in Nederland zal opduiken maar dat niet te voorspellen valt in welke mate of ernst’, de regering verzocht drie scenario’s uit te werken: licht, middel en zwaar, ‘en daarbij aan te geven wanneer deze in werking treden met daaraan te koppelen maatregelen en hoe deze gecommuniceerd gaan worden naar onze inwoners.’

ROEPENDE IN DE WOESTIJN
Een uitstekende idee, zou je zeggen, zeker nu is gebleken dat het kabinet naliet beschermingsmiddelen in te kopen toen de rest van de wereld er allang mee bezig was, waardoor verplegers in de thuiszorg en de verpleeghuizen nog steeds hun werk zonder mondkapjes moeten doen en Hugo de Jonge, de minister met de gekke schoenen, in steeds grotere problemen komt.
Maar de motie werd geblokkeerd door de coalitiepartijen.
Alleen de PVV, Forum voor Democratie en Wybren van Haga stemden voor.
Chris Jansen, de voormalige verkoopmanager uit Almere, was een roepende in de woestijn.

Zo verging het ook Pieter Omtzigt, de onvermoeibare pitbull van het CDA.
Thierry Baudet van Forum voor Democratie beroept zich er graag op dat hijzelf eind januari al tot twee keer toe tevergeefs opriep tot een Kamerdebat over corona, maar was nadien stelselmatig afwezig bij Kameroverleg en briefings, liet verschillende kansen liggen om moties in te dienen, en stelde pas op 23 maart een schriftelijke vraag over corona aan het kabinet. Kortom: veel lawaai, gevolgd door meer dan zeven weken afwezigheid.

ONVERMOEIBARE PITBULL
Pieter Omtzigt daarentegen, die ooit in het door corona zwaar getroffen Lombardije woonde en als statisticus weet hoe snel een epidemie uit de hand kan lopen, waarschuwde het kabinet vanaf eind januari dat het mis zou kunnen gaan, ook in een reeks schriftelijke vragen samen met zijn fractiegenoten Martijn van Helvert, Joba van den Berg en Anne Kuik (die in tegenstelling tot Baudet wel aan alle overleggen en briefings deelnam).
Op 3 februari drongen Omtzigt c.s. bij het kabinet aan op het stopzetten van directe vluchten tussen Nederland en China.

Een paar weken later legde hij het kabinet het vuur aan de schenen over het Nederlandse cruiseschip Westendam dat door corona was getroffen en het besmettingsgevaar van terugkerende passagiers, op 24 februari gevolgd door lastige vragen over de besmettelijkheid van corona tijdens de incubatietijd, en op 28 februari over de uitbraak van corona vlak over de grens in Noordrijn-Westfalen.

Pieter Omtzigt woonde ooit in het door corona zwaar getroffen Lombardije en weet als statisticus hoe snel een epidemie uit de hand kan lopen,

En nog weer negen dagen later werden de eerste coronamaatregelen afgekondigd, na vele weken waarin het kabinet – op advies van het RIVM – vrijwel niets ondernam om beschermingsmateriaal en testcapaciteit in te kopen, en het inmiddels beroemde Outbreak Management Team geen enkele keer bij elkaar kwam.
Bij de parlementaire enquete zal pas echt blijken waarom het kabinet pas zo laat in actie is gekomen.
Maar aan de backbencher van de PVV en de pitbull van het CDA heeft het in ieder geval niet gelegen.
Terug naar de inhoud