Koningshuis - Stop De Lockdown

Stop de Lockdown
Datum: Tijd:
Title
Ga naar de inhoud

Koningshuis

Dit moet je gezien hebben !!
Huishoudboekje koning blijft mistig
20 mei 2020

Ook de koning ontkomt niet aan het kritische oog van de Algemene Rekenkamer.
De controleur van de rijksuitgaven bepleit meer transparantie over de vergoeding die de vorst ontvangt.
Daarbij gaat het niet over zijn ’salaris’ (de zogenaamde A-component), maar om het geld dat hij ontvangt voor bijvoorbeeld materieel onderhoud en personeel (de B-component).

Vorig jaar ontstond ophef toen duidelijk werd dat de vorst een vergoeding kreeg voor het onderhoud van paleisinventaris, terwijl die in het bezit van de staat is en door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed onderhouden wordt.
Premier Rutte reageerde destijds dat die vergoeding is verwerkt in een vast bedrag (B-component) dat in 1970 is vastgesteld, waarna de specificatie van de kosten is losgelaten.
Sindsdien zijn de kosten voor levensonderhoud en meubels gedaald, maar kosten voor ICT en het onderhoud van de koninklijke grafkelders in Delft gestegen.

Het is volgens het college niet de bedoeling dat functionele materiële uitgaven door de koning privé worden betaald, maar ook niet dat hij er structureel meer geld voor ontvangt dan hij uitgeeft.
Daarom bepleiten de rekenmeesters dat het kabinet de vergoeding elke vijf jaar tegen het licht houdt om te kijken of die de kosten dekt.
Zo wordt transparantie bereikt en tegelijkertijd discussies zoals over de paleisinventaris voorkomen.
Premier Rutte legt het advies naast zich neer. Hij stelt dat de huidige vergoedingensystematiek expliciet in 2008 is afgesproken en voldoende ruimte biedt om veranderingen op te vangen.
„Een vijfjaarlijkse beoordeling of de hoogte van deze B-component aangepast moet worden op basis van nieuwe ontwikkelingen is hierom niet benodigd”, vindt de minister-president.
Hij wijst er ook op dat het aanpassen van de vergoeding een wetswijziging vereist die door twee derde van het parlement moeten worden goedgekeurd.


Privévluchten Willem-Alexander: 6 ton aan belastinggeld
21 mei 2020

Koning Willem-Alexander heeft voor meer dan een half miljoen aan privévluchten gemaakt afgelopen jaar, zo is op te maken uit jaarverslagen die diverse ministeries gisteren hebben gepresenteerd.
Het ging onder andere om tien vluchten naar Griekenland, om met zijn gezin vakantie te vieren in zijn villa in Kranidi.
Hij mag volgens de wet privé gebruik maken van het regeringsvliegtuig, een Boeing 737 BBJ.

In 2019 is voor de koninklijke privé-vluchten in dit toestel met de registratie PH-GOV (GOV = GOVernment) 250.000 euro uitgegeven, dat zijn 47 vlieguren.
Ook koningin Máxima en prinses Beatrix mogen gebruik maken van het regeringsvliegtuig.
Het toestel kostte 90 miljoen euro.
Op last van de regering is de PH-GOV voor populaire radar-apps ‘onzichtbaar’ gemaakt zodat het grote publiek niet kan zien waar de koning heen vliegt.

Het nieuwe regeringstoestel was pas eind juli 2019 beschikbaar.
Daarom heeft de planner Luchtvaartzaken van het Koninklijk Huis extra privévliegtuigen ingehuurd, voor een bedrag van 315.000 euro.
In dit bedrag zijn ook de kosten opgenomen van reguliere lijnvluchten.
In 2019 heeft de Koning ook privé gebruik gemaakt van het tijdelijke regeringstoestel, ook een 737 BBJ.
Deze kosten zijn niet opgenomen in het Jaarverslag van de Koning.

Verder is 31.000 euro uitgegeven voor helikopters.
De kleinere privéjet Gulfstream van de Koninklijke Luchtmacht is niet gebruikt in 2019. Minister Bijleveld van Defensie strandde vorig jaar nog met deze beruchte pechkist op de Azoren.
De regering durfde het blijkbaar niet aan om de koning en zijn gezin met
de oude ‘Gulf’ te laten vliegen.
'Koning betaalde niet voor inrichting privékamers paleis'
21 mei 2020

De overheid heeft de inrichting van zowel de werk- als privévertrekken van paleis Huis ten Bosch betaald.
Koning Willem-Alexander ontving hiervoor geen rekening, terwijl hij jaarlijks 5 miljoen euro van de staat ontvangt die bedoeld is voor dit soort kosten.

Dat blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad.
Ook mocht de koning meebeslissen over het interieur van de kamers.
Uit een rondleiding voor journalisten vorig jaar bleek dat verschillende Nederlandse ontwerpers hebben meegewerkt aan de inrichting.

De verbouwing van het paleis, dat bestaat uit een werk- en een privévleugel, kostte ruim 63 miljoen euro.
NRC diende een Wob-verzoek in om erachter te komen hoeveel de overheid heeft betaald voor de inrichting van het privégedeelte van het paleis.

 
Dat Wob-verzoek werd niet gehonoreerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Er was namelijk geen onderscheid gemaakt tussen de kosten voor de werk- en privévertrekken.
Bovendien moest de privacy van de koning worden gerespecteerd.

Raar
 
"Aan de ene kant kost een koningshuis nou eenmaal geld", zegt Sander Paulus, verslaggever koninklijk huis.
"Maar aan de andere kant krijgt de koning 5 miljoen euro per jaar waarmee hij aankopen in de persoonlijke levenssfeer moet betalen.
Hij hoeft geen enkele verantwoording af te leggen over dat geld. In dat opzicht is dit nieuws dus heel raar."

Wel tekent hij aan dat het onderscheid tussen de werkvleugel en de privévleugel lastig te maken is.
"Het kan zo zijn dat een minister-president uit een ander land bij een staatsbezoek even op de bank zit in een privévertrek.
Valt dat dan onder privé-uitgaven of zijn dat paleiskosten? Dat is een ingewikkeld verhaal."

Rutte beschermt koning
 
Volgens Paulus past het nieuws in het beeld dat de afgelopen jaren is ontstaan van de manier waarop premier Rutte met het koningshuis omgaat.
"Hij wil het koning Willem-Alexander niet te moeilijk maken en beschermt hem."

 
Dat kunnen we de koning kwalijk nemen, zegt Paulus, maar eigenlijk ligt de oorzaak bij de politiek.
"De macht van de koning wordt beperkt door de politiek. Kijk bijvoorbeeld naar de formatie.
Eerst was de koning daar nog bij betrokken, maar dat is later teruggedraaid met een pennenstreek."

Oeps, weer een ‘foutje’ van het koningshuis! ‘Koning betaalde niet voor privé-inrichting Huis ten Bosch’

Er is ook altijd wat met ons koningshuis, van foute prins-gemalen tot klassenjustitie: de Oranjes kunnen er wat van!
Na de Zembla aflevering van afgelopen week was het maar weer eens pijnlijk duidelijk wat voor privileges ons koningshuis geniet.
Dat mensen überhaupt nog zo’n middeleeuws sprookje ondersteunen is werkelijk waar onbegrijpelijk.

Ditmaal blijkt dat Koning Willem-Alexander niet zelf heeft betaald voor de privé-inrichting van zijn EIGEN paleis in Den Bosch.
Neen, de overheid heeft dit allemaal keurig netjes betaald. Voor het gemak, heeft de overheid geen onderscheid gemaakt tussen zakelijke- en privékamers en hebben ze voor het gemak alles maar betaald.
Want ons o zo zielige koningshuis zou maar eens zelf wat betalen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken weigert te vertellen om hoeveel geld het precies gaat, maar men moet niet schrikken als het een bedrag is van enkele miljoenen euro’s.

Het ontbreekt al decennia aan transparantie als het gaat om ons koningshuis.
Praktisch elk jaar wordt er wel weer een nieuw schandaal ontdekt. Van de Greet Hofmans-affaire, lockheed tot aan ‘verdwenen’ bankrekeningen; het koningshuis is altijd betrokken bij foute zaken.


De grote schoonmaak zal wel nooit komen, maar men mag toch hopen dat er zo langzamerhand steeds meer onvrede over ons koningshuis zal ontstaan bij de Nederlandse bevolking.
Hoe lang houden we dit middeleeuwse sprookje nog in stand?RVD: koning betaalde wel mee aan inrichting privévertrekken
22 MEI 2020

(lekker vaag bijgedragen kan ook EEN EURO zijn !)

Koning Willem-Alexander heeft wel bijgedragen aan de inrichting van zijn privévertrekken in paleis Huis ten Bosch.
Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdag in reactie op berichtgeving van NRC donderdag.

 
De krant meldde op basis van een verzoek van de
Wet openbaarheid van bestuur dat de overheid is opgedraaid voor alle kosten, ruim 63 miljoen euro, voor de verbouwing.
"Die conclusie is onjuist en op basis van het Wob-besluit ook niet te trekken", aldus de RVD.

 
Het klopt dat de renovatie van Huis ten Bosch, en ook de privévertrekken, zijn betaald door het Rijk.
Maar, zo schrijft de RVD, "op verdere kosten, zoals inrichtingskosten of kosten voor meubilair wordt, onder meer om redenen van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de koning, in het besluit niet ingegaan."

 
Willem-Alexander heeft volgens de RVD wel bijgedragen aan de inrichting, "zoals bij ambtswoningen overigens gebruikelijk is".

#ZEMBLA #Onderzoeksjournalistiek #Journalistiek
19 mei 2020

Koninklijke constructies

In december 2019 onthult Zembla dat de Oranjes een omstreden miljoenendeal hebben gesloten met het Rijk.
De erfgenamen van prinses Juliana betalen een deel van de erfbelasting in natura door kunstwerken over te dragen aan de Staat.
Maar kostbare kunstwerken blijven achter in de paleizen.
Ook verkopen leden van de koninklijke familie topstukken in stilte. Hierdoor gaat uniek cultureel erfgoed voor Nederland verloren.
Ambtenaren die nauw betrokken waren bij de afhandeling van de erfenis spreken van een gênante voorkeursbehandeling.
De ophef is groot, Kamerleden vragen opheldering.
Maar de antwoorden van premier Rutte veroorzaken alleen maar meer mistigheid. Reden voor de makers van Zembla om door te gaan met dit ondoorzichtige dossier.
Is waardevolle kunst in bezit van de koninklijke familie voldoende beschermd?
En waarom zijn er speciale constructies voor de koning opgetuigd zodat hij tonnen subsidie voor een natuurgebied kan krijgen?

Miljoenendeal tussen koningshuis en belastingdienst en de erfenis van Juliana

De koninklijke familie heeft na het overlijden van prinses Juliana een megadeal met de fiscus gesloten over de erfenis.
Een deel van de erfbelasting die over het enorme vermogen betaald moest worden, is niet met geld maar met kunst betaald. In totaal zeker 8,8 miljoen euro.
Maar volgens betrokken ambtenaren is de inventarisatie en de taxatie van de kunststukken niet volgens de regels gegaan.


Terug naar de inhoud