Rechtzaak NL en Stop 5G - Stop De Lockdown

Stop de Lockdown
Datum: Tijd:
Title
Ga naar de inhoud

Rechtzaak NL en Stop 5G

Protesten en 5G
‘Kamerleden mogen plaatsing 5G-masten in eigen omgeving blokkeren’

Uit geheime vergaderverslagen van de tweede kamer is gebleken dat tweede kamerleden de mogelijkheid hebben om de plaatsing van 5G-masten in hun eigen woonomgeving te blokkeren.
Dat maakte een bron van binnen de tweede kamer vandaag bij ons bekend.

Hoewel de risico’s van 5G niet echt bekend zijn en de overheid weinig energie steekt in het uitvoeren van onderzoek hiernaar, zijn er diverse kamerleden die hun zorgen hebben geuit over de nieuwe 5G-masten.
De tweede kamer heeft daarom aangegeven dat politici die een dergelijke mast in hun eigen woonomgeving zouden krijgen, hier een stokje voor kunnen steken.
Ze kunnen de plaatsing ervan zelfs volledig blokkeren.
Kamerleden zouden de plaatsing van de masten ‘te experimenteel’ vinden in de huidige fase, maar vreemd genoeg blijft het plaatsen van masten in andere delen van het land wel aan de orde van de dag.

Eerder wisten we u al te melden dat de eikenprocessierups mogelijk een rol speelt in de verspreiding van het 5G-signaal.
Opvallend genoeg liep de opkomst van de processierups sterk terug vanaf het moment dat ons nieuwsbericht wat meer bekendheid kreeg.
Ook hier zien we dat vooral in de omgeving van Den Haag, het politieke hart van Nederland, vrijwel geen rupsen zijn opgedoken. Ook dat lijkt ons geen toeval, gezien het feit dat policiti zelf geen risico’s lijken te willen nemen met 5G.
Vooralsnog gaat de uitrol van 5G onverminderd verder in andere delen van het land.
We verwachten op korte termijn dan ook een toename in de hoeveelheid processierupsen, eind volgende week zou een eerste ‘golf’ tot de mogelijkheden kunnen behoren.
Rechtszaak Stop5GNL tegen de staat
03 mei 2020.

De uitrol van het 5G-netwerk is experimenteren met de gezondheid van burgers.
Een besluit dat verkeerd kan uitpakken, met ernstige schade voor de volksgezondheid tot gevolg. Dat stelde de stichting Stop5GNL, gisteren via een kort geding in de rechtbank Den Haag.

Het gaat niet om de vraag of de veiligheid is bewezen, het gaat er om dat de overheid 5G wil uitrollen zonder het voorzorgsbeginsel te hanteren en eerst zorgvuldig onderzoek te doen naar de mogelijke gevolgen op onze gezondheid.

Advocaat Thom Beukers die Stop5GNL vertegenwoordigde, maakte de vergelijking met nieuwe medicijnen, daar wordt het voorzorgsbeginsel wel toegepast en patiënten hebben vervolgens zelf de keuze om dit wel of niet te nemen. Bij 5G is dit niet zo, dit wordt ons opgedrongen.

Er zijn gerenommeerde onderzoeksinstituten die al jaren waarschuwen voor de gevolgen van Elektromagnetische Straling, zoals neurologische aandoeningen, verandering in het DNA en kanker.Beukers noemde 5G dan ook een ‘onethisch experiment’.
Met de gezondheid van de mensen gok je niet.

De staat moet zijn burgers beschermen tegen mogelijke gezondheidsrisico’s.
Verder bekritiseerde hij de veiling van de 5G-frequenties in juni dit jaar, terwijl de Gezondheidsraad een maand later pas met een advies komt.

De staat, die werd vertegenwoordigd door advocaat Sikke Kingsma en collega Edward Brans, zegt dat er wel degelijk goed onderzoek is gedaan naar de mogelijke schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid en dat die niet is aangetoond.

Volgens Kingsma zou de stichting doen aan ‘Cherry-picking’ in wetenschappelijke rapporten om op basis daarvan een schrikbeeld te schetsen en wat de stichting niet uitkomt wordt onder tafel geveegd.
Brans betoogde dat de Staat niet anders doet dan voldoen aan de Europese verplichtingen, en zijn het de telecombedrijven die bepalen waar de masten geplaatst worden, en of de frequenties voor 5G worden gebruikt.

Mocht uit onderzoek van de Gezondheidsraad blijken dat er meer onderzoek nodig is, dan zal de Staat dat advies opvolgen, zo beloofde hij.
Ook zullen dan de blootstellingslimieten die worden vastgesteld door het ICNIRP naar beneden worden bijgesteld als daar op basis van het advies van het RIVM en de Gezondheidsraad aanleiding toe bestaat.

De rechter zal 25 mei om 11.00 uur uitspraak doen over de eis van de Stichting Stop5GNL om de uitrol van 5G stop te zetten.

Bron: ALWARENESS.ORG
AVIG roept op de uitrol van 5G te stoppen en steunt het kort geding!
18 mei 2020

Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG) heeft op 14 mei jl. een persbericht/brief uitgedaan waarin zij aangeeft zeer bezorgd te zijn over de uitrol van 5G.
Zij roept op 5G niet uit te rollen zolang er geen onafhankelijk bewijs is voor de veiligheid van 5G-straling.

Stichting Stop5GNL is zeer verheugd dat AVIG achter het kort geding staat en oproept tot het stoppen van de uitrol van 5G.
De uitrol van 5G kan reële, ernstige en onomkeerbare gevolgen hebben voor onze gezondheid, die niet te rechtvaardigen zijn.
Het bestuur van AVIG geeft aan dat  volgens hun gegevens de gezondheidsrisico’s nog onvoldoende onderzocht en in kaart gebracht zijn door onafhankelijke wetenschappers.
In de brief verwijst AVIG naar het kort geding dat Stop5GNL heeft aangespannen tegen de Nederlandse Staat waarin zij vraagt om toepassing van het voorzorgsprincipe en het doen van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidsgevolgen bij het gebruik van 5G.
AVIG geeft aan dat er nu al regelmatig patiënten in hun artsenpraktijken komen die aangeven klachten te krijgen door elektromagnetische straling en dat door de uitrol van 5G deze patiëntengroep mogelijk nog meer hinder zou kunnen ondervinden.
Stichting Stop5GNL is blij met de steun van AVIG en vindt het heel belangrijk dat Nederlandse artsen zich nu uitspreken over de gezondheidsrisico’s van 5G.
We krijgen de afgelopen tijd ook steeds meer signalen van artsen die bezorgd zijn over de gezondheidseffecten van straling en de uitrol van 5G.
Ook in andere landen spreken artsen zich uit.
Zo hebben 1300 Belgische artsen en gezondheidswerkers onlangs gewaarschuwd voor de risico’s van 5G en zij vragen om terughoudendheid.
Ook in Duitsland klinkt er protest en hebben artsen recent tegen 5G geprotesteerd. Zij vragen om een moratorium op 5G en willen verder onderzoek.
Ook zij geven aan steeds meer patiënten in de praktijk te krijgen die schade ondervinden door straling.
Hier een link naar het persbericht/brief van Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde
Dieptriest! Antivaxxers,
5G-gekkies en anti-lockdown wappies bijeengekomen om te demonstreren in Den Haag
28 april 2020
Is het 5G-netwerk een gevaar voor de volksgezondheid?
11 mei 2020
Burgers vragen aan de minister president de naakte waarheid achter het 5G beleid
13 mei 2020
Brussel blokkeert uitrol 5G vanwege zorgen omtrent gezondheid
11 mei 2020
G-STRALING VERZORGT DUIZENDEN 5G STRALINGSZIEKTEN BIJ WERKNEMERS
9 mei 2020
Onrust door 5G, koeien rennen door de wei
06 mei 2020
Dít land:
15% Nederland is corona-complotgekkie,
5% is 5G-mafklapper en 5% is Bill Gates-debiel
11 mei 2020

Terug naar de inhoud