RIVM - Stop De Lockdown

Stop de Lockdown
Datum: Tijd:
Title
Ga naar de inhoud

RIVM

Dit moet je gezien hebben !!
RIVM tast compleet in het duister wat betreft immuniteit na coronavirus: “Daar is geen getal aan te hange
22 mei 2020

Dit is toch te gek voor woorden dit is Rutte zijn top adviseur !!!

Debbie van Baarle, hoogleraar immunologie aan het UMC Utrecht en verbonden aan het RIVM, geeft een subtiele update over de stand van zaken bij het RIVM rondom het vraagstuk van weerstand tegen covid-19.
Heel kort de samenvatting: ‘we hebben geen flauw idee en weten nog
helemaal niks zeker‘.

tweede keer kan krijgen.
Op zich al vreemd, want er zijn diverse landen die hier al meldingen van hebben gedaan.
Maar die onderzoeken zijn dan vaak niet peer-reviewed of geven aan dat het slechts een mogelijkheid en niet een zekerheid is dat mensen het een tweede keer hebben opgelopen.
Dat is dus an sich al best wel een probleem, want wat als het wél blijkt te kunnen?

Daarop voortbordurend: het is ook volstrekt onzeker hoeveel van de mensen immuun is geworden nadat zij ziek zijn geworden. Daarover zegt Van Baarle alleen:

“Als iemand niet zo ziek is geweest, dan lijkt de kans klein dat diegene opnieuw ziek kan worden, maar we kunnen het niet uitsluiten.”

Oké, maar dat is ongeveer 75 tot 90 procent van de bevolking die de ziekte al hebben gehad.
Nederland telt een slordige 45.000 vastgestelde besmettingen, waarvan er 11.649, 25 procent, zijn opgenomen in het ziekenhuis en waarvan er 5.788 zijn overleden, oftewel net geen 50 procent.
Van het totale aantal besmettingen is dus zo’n 13 procent komen te overlijden.

Er zit dus nogal wat druk op de ketel.
En al helemaal als blijkt dat men straks alsnog gewoon vatbaar voor een nieuwe coronagolf is.
Maar men speculeert geloof ik ook over het werkelijke aantal besmettingen, dat natuurlijk veel hoger ligt. Alleen de ‘ernstige gevallen’ werden namelijk getest.

Ik geloof dat RIVM-baas Jaap van Dissel zei dat het in werkelijkheid om 700.000 besmettingen zou gaan.
Dan praten we over 16 procent van de bevolking.
En dan zou slechts 1 procent van de besmette mensen zijn te komen overlijden (5.788 van die 700.000).

Klinkt als gesjoemel met cijfers voor een rooskleuriger beeld, maar betekent dus ook dat zo’n 16,3 miljoen mensen in Nederland nog helemaal niks van het virus hebben gemerkt en dus sowieso niet immuun zijn.
Ook niet bepaald een geruststellende gedachte…

Verrassing, RIVM faalt alweer! Onderzoek in Hongkong wijst uit: mondkapjes helpen wel degelijk!
17 mei 2020

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ) zet zich al meer dan 100 jaar in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving.
Met een centrale rol in de infectieziektebestrijding en in landelijke preventie- en screeningsprogramma's. Via onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek op het vlak van Volksgezondheid, Zorg, Milieu en Veiligheid.
Als 'trusted advisor' voor de samenleving.
Zo ondersteunt het RIVM burgers, professionals en overheden bij de uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te houden.


Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ) zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij bevolkingsonderzoeken.
Ook onderzoeken we wat er nodig is voor goede zorg, veilige producten en een gezonde leefomgeving.
Dit doen we via onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek op het vlak van Volksgezondheid en Zorg, en Milieu en Veiligheid. Als 'trusted advisor' voor de samenleving.
We bewaken een veilige leefomgeving met milieumetingen en bestrijding van incidenten.
Dit doen we in opdracht van de overheid en vaak samen met andere onderzoeks- en kennisinstituten, nationaal en internationaal.
Ook hebben we een RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu -programma voor eigen onderzoek, innovatie en kennisontwikkeling.
Met dit Strategisch Programma RIVM (SPR) richten we ons op onderwerpen die in de toekomst invloed kunnen hebben op onze volksgezondheid en leefomgeving.
Elk jaar brengt het RIVM talloze rapporten en adviezen uit over volksgezondheid en gezondheidszorg, voeding, natuur en milieu en rampenbestrijding.

Onze missie
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zet zich in voor een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We zijn daarvoor de betrouwbare adviseur voor de overheid, professionals en burgers.
Onze kernwaarden
 • deskundig
 • betrouwbaar
 • onafhankelijk
Onze kerntaken
Als kennisinstituut van de overheid:
 • adviseren we de rijksoverheid, andere overheden, professionals en burgers.
 • voeren we preventieprogramma's uit.
 • monitoren we gezondheid, ziekten en de kwaliteit van de leefomgeving en milieu.
 • dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.
 • daartoe doen we wetenschappelijk onderzoek en verzamelen, duiden en delen we de beschikbare wetenschappelijke kennis.
Onze strategische prioriteiten

Maatschappelijke vraagstukken zijn leidend voor ons werk en deze vertalen zich in onze opdrachten. We laten ons daarbij onder andere inspireren door de Duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.
We richten ons op belangrijke ontwikkelingen die de leefomgeving, gezondheid en veiligheid beïnvloeden zoals: klimaatverandering, globalisering, decentralisatie en transities op het gebied van demografie, zorg, energie, landbouw, verstedelijking en circulaire economie.
We zijn omgevingsgericht, voeren overleg met maatschappelijke partners en burgers en delen onze wetenschappelijke kennis en inzichten.
We werken samen met andere kennisinstellingen, burgers en andere belanghebbenden waaronder private partijen. We zijn transparant en communiceren helder en duidelijk
.

Maatschappelijke, wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen zijn richtinggevend voor ons werk.
We signaleren, reageren op en agenderen deze en ontwikkelen continu onze kennis en vaardigheden. Daarvoor:
 • maken we meer ruimte voor onderhoud en versterking van de kennisbasis.
 • versterken we onze kennis van  informatietechnologie, biotechnologie, data science en complex systems science.
 • ontwikkelen we en gebruiken interactieve methoden om de samenleving bij ons  werk te betrekken, zoals dialoog sessies, co-creatie en citizen science.
 • werken we in toenemende mate interdisciplinair.
In 2025 is onze wetenschappelijke kennisbasis optimaal toegerust voor de maatschappelijke opgaven en onze taken.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  werkt van lokaal tot internationaal.
Factoren die van invloed zijn op gezondheid en leefomgeving houden zich niet aan grenzen en spelen op verschillende geografische schaal.
Daarom werken we meerlaags en ontwikkelen we kennis en handelingsperspectieven met en voor lokale, regionale, nationale en internationale opdrachtgevers en doelgroepen.

In toenemende mate worden  overheidstaken gedecentraliseerd.
Het RIVM speelt in op de regionale en lokale ontwikkelingen en zal de komende periode veel aandacht geven aan de kennisbehoefte van lokale en regionale overheden.
(Inter)nationale samenwerking versterkt onze deskundigheid en autoriteit en draagt bij aan de kwaliteit van ons werk.
In diverse gremia halen en brengen en ontwikkelen wij kennis ten behoeve van onze advisering.
In 2025 wordt onze kennis ook intensief gebruikt door lokale en regionale overheden.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  is de betrouwbare adviseur. Voor onze medewerkers staan daarom vakmanschap, professionaliteit, integriteit en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel.

Complexe maatschappelijke vraagstukken vereisen samenwerking. We stimuleren en bevorderen de samenwerking tussen experts uit de verschillende wetenschapsvelden.
Daarvoor is wendbaarheid van de organisatie en flexibiliteit van onze medewerkers nodig. Hiervoor wordt de collegialiteit van onze mensen benut en stimuleren we de diversiteit van ons personeelsbestand.


We gaan doelmatig om met de middelen die ons ter beschikking zijn gesteld. Dit  alles vraagt dienend en publiek leiderschap.

De nieuwe huisvesting stimuleert samenwerking en is uitnodigend voor publiek, professionals en  overheden om elkaar te kunnen ontmoeten en informatie uit te wisselen.

Zo hebben onze mensen plezier in hun werk, presteren optimaal en zijn trots om bij het RIVM te werken.
In 2025 is de (interdisciplinaire) samenwerking binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  versterkt ten behoeve van de maatschappelijke opgaven waar het RIVM aan werkt.
Artsen en burgers starten petitie voor aanpassing RIVM protocol
12 mei 2020

Vroegbehandeling voorkomt verergering COVID-19.

Teken a.u.b. de petitie klik op onderstaande link:

Inspectie IGJ, RIVM, SWAB en NHG weigeren vooralsnog mee te werken aan versoepeling protocol
Ondanks intensieve gesprekken en vriendelijke verzoeken blijven de overheidsinstanties hardnekkig weigeren het behandelprotocol aan te passen.
Gebrek aan bewijs zou de reden zijn terwijl wereldwijd voorbeelden van succesvolle toepassing van HCQ en zink zich opstapelen.
Typisch Nederlands’ advies RIVM over seksbuddy is wereldnieuws

Na kritiek van singles over een gebrek aan fysiek contact tijdens de lockdown wijzigde het RIVM vrijdag de regels: alleenstaanden mogen één persoon uitkiezen om fysiek contact mee te hebben.
Ze hoeven met die seksbuddy dus geen anderhalve meter afstand te bewaren. Het ‘typisch Nederlandse’ advies gaat de wereld over.

Zo schrijft The Guardian verwonderd: “In een typische open-minded interventie heeft het RIVM de officiële richtlijnen gewijzigd door te adviseren dat mensen zonder permanente seksuele partner tot overeenstemming komen met gelijkgestemde personen. Het advies luidt: Overleg met die persoon over seksueel contact en maak afspraken.” Het voor de Britten toch niet zo heel belangrijke nieuwtje is in een paar uur tijd al bijna duizend keer gedeeld en behoort tot de meest gelezen berichten op de site.
   
Op de Ierse nieuwssite Buzz wordt er eveneens over gesproken: “Het typische ruimdenkende advies van Nederland doet ook suggesties voor koppels om hun seksuele relatie te onderhouden terwijl een van hen ziek is, zoals het vertellen van erotische verhalen aan elkaar,” klinkt het verbaasd.

Ook op het Amerikaanse Reddit wordt het topic inmiddels uitgebreid besproken en een Franse nieuwssite vond het eveneens nieuwswaardig.
In de meeste andere landen is er geen officieel overheidsadvies over seks tijdens de crisis.
In het Verenigd Koninkrijk zei de regering alleen voorafgaand aan de lockdown dat koppels maar snel bij elkaar in moesten trekken als ze nog contact wilden met elkaar.

Was het RIVM als protegé van Bill Gates betrokken bij diens slachtpartij in India?
20 april 2020
Terug naar de inhoud