VVD Ellende 1 - Stop De Lockdown

Stop de Lockdown
Datum: Tijd:
Title
Ga naar de inhoud

VVD Ellende 1

Dit moet je gezien hebben !! > VVD Ellende
Het falen van het Kabinet Rutte, RIVM en Ab Osterhaus houd niet op !
En natuurlijk de schat van Amsterdam Femke Halsema niet te vergeten, die blijft iedereen steeds verrassen..
Moet ‘criminele’ Mark Rutte wegens ambtsmisdrijven voor de rechter verschijnen? “Niet langer science fiction!
20 mei 2020

Het scenario dat de door schandalen geplaagde premier Rutte zich voor zijn bestuurlijke wangedrag zal moeten verantwoorden voor de Hoge Raad komt rap dichterbij.
Dat schrijft HP/De Tijd-journalist Ton F. van Dijk naar aanleiding van de aangiftes van de Belastingdienst over het discriminatieschandaal rondom toeslagen.

Premier Rutte moet zich zorgen gaan maken, want als hij niet uitkijkt kan hij wel eens de eerste minister-president in de Nederlandse geschiedenis ooit worden die wordt vervolgd wegens ambtsmisdrijven. Dat valt op te maken uit een analyse van onderzoeksjournalist Ton F. van Dijk op de website van HP/De Tijd. De aangiften tegen medewerkers van de Belastingdienst voor discriminatie en knevelarij zouden nog best eens slechts het begin kunnen zijn, denkt Van Dijk:

“Met de aangifte tegen topambtenaren van de Belastingdienst wegens het plegen van mogelijke ambtsmisdrijven is de strafrechtelijke geest in de toeslagenaffaire nu écht uit de fles. Want, wat wist premier Rutte van de mogelijk gepleegde strafbare feiten? En belangrijker: wat deed hij met die informatie? Vervolging van de premier is niet langer science fiction, zo denkt Ton F. van Dijk.”

Van Dijk tekent op hoe het zal gaan als de door het OM onderzochte belastingambtenaren inderdaad schuldig blijken te zijn: ze zullen alles in het werk zetten om hun leidinggevenden, en zelfs de politieke top, de schuld te geven van alle etnische profilering en discriminatie.
Als ze daar succesvol in zijn, kunnen ze hun eigen gerechtelijke straf daarmee namelijk omlaagbrengen.
Dat zou een keten van gebeurtenissen in gang zetten die eindigt bij de strafrechtelijke vervolging van premier Rutte bij de Hoge Raad:

“Er zullen ‘kwijtgeraakte’ memo’s opduiken, gespreksverslagen boven tafel komen en getuigenverklaringen onder ede plaatsvinden, die de ambtsmisdrijven proberen te koppelen aan de verantwoordelijke politici zoals oud-staatssecretarissen Frans Weekers (VVD), Eric Wiebes (VVD) en Menno Snel (D66) om uiteindelijk ook uit te komen bij de politieke constante in het hele verhaal: Mark Rutte zelf. Wat wist de premier, wanneer, en wat deed hij met deze informatie?
Was Rutte op de hoogte van zaken die door het OM mogelijk als strafbare feiten worden gezien? En heeft hij zich dan zelf ook schuldig gemaakt aan het medeplegen van die feiten?”

Toekomstmuziek? In ieder geval. Of wellicht gebeurt het wel nooit. Hoe dan ook: Rutte voor het hekje was jarenlang ondenkbaar.
Maar dankzij “één van de grootste politieke schandalen sinds de Tweede Wereldoorlog” is dit nu “niet langer science fiction.”
Wordt ongetwijfeld vervolgd…
Rutte onder vuur om strategie coronacrisis: 'Wat betekent maximaal controleren?'
20 mei 2020

Wat is de strategie van het kabinet in de aanpak van de coronacrisis?
Premier Mark Rutte werd tijdens het coronadebat flink doorgezaagd over die vraag.
Linkse oppositiepartijen vinden de strategie onduidelijk.
Maar premier Rutte blijft erbij: het virus 'maximaal controleren' is de strategie
.

"Wij kiezen voor een strategie van maximaal controleren en daarbij proberen we iedere opflikkering van het virus in te dammen", antwoordde de premier.
Dat gebeurt onder meer door de anderhalvemeterregel, maar ook door bijvoorbeeld, meer dan eerder, in te zetten op testen.

Meerdere keuzes
De strategievraag stond vandaag centraal tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer.
"Het beeld van een zwalkende strategie doemt op, van een wisselende strategie", klonk uit de mond van Lodewijk Asscher.

Volgens de PvdA-leider is het belangrijk om helder te zijn.
"Want als je de keuzes niet goed maakt, of niet onderbouwt, kan dat extra zieken, extra doden en extra economische schade betekenen."

Maximaal controleren
Rutte noemde de ingeslagen weg juist helder.
Hij blikte terug op zijn persconferentie van 16 maart.
"Daarin heb ik de keuzes uiteen gezet", aldus de premier.
"We konden ervoor kiezen om het virus laten rond te laten waaien.
Maar dat wil niemand."

Een andere keuze was juist een volledige lockdown van het land.
"Maar je loopt altijd een risico dat het virus toch gaat oplieren.
Daarom kiezen we daar niet voor.
Daarom kiezen we voor de strategie van maximaal controleren."
'Maximaal controleren' betekent volgens het kabinet dat het virus zal blijven rondgaan onder de bevolking, maar dat nieuwe, grotere uitbraken worden ingedamd op het moment dat die de kop opsteken.
Het doel daarbij is om de kwetsbaren te beschermen en te zorgen dat de zorg het aankan.

Nog veel vragen
Volgens SP-leider Lilian Marijnissen zou bij een strategie die echt inzet op maximale controle veel meer geïnvesteerd moeten worden in het bron- en contactonderzoek.
Alleen dan kan je op tijd de 'brandjes uittrappen' waar het virus weer om zich heen begint te grijpen.
Marijnissen: "De experts wijzen erop dat dit helpt om het virus in te dammen.
Het kan nog doortastender.
Kijk bijvoorbeeld naar hoe ze dat bron- en contactonderzoek in Duitsland doen.
Waarom doen we dat niet?"

Wat betekent dat?
Wanneer vindt het kabinet dat het virus onder controle is, wilde GroenLinks-leider Jesse Klaver weten.
"Hebben we het dan over tientallen besmettingen?
Over honderden besmettingen over of tienduizenden besmettingen?
Dat we nog kunnen zeggen: we hebben het onder controle."

Maar Rutte wilde die vraag niet beantwoorden.
Volgens de premier is het antwoord op die vraag 'complex', afhankelijk van 'allerlei factoren die we moeten wegen.'
"Je kunt dat niet in één getal uitdrukken."Anderhalve meter is heilig
In de gekozen strategie is de anderhalvemeterregel heilig.
Zowel binnen als buiten, benadrukte de premier na vragen van Geert Wilders.
De PVV-leider vindt dat de afstandsregel buiten losgelaten moet worden.

"Onderzoeken wijzen uit dat besmettingen buiten vele malen kleiner zijn.
Dus de anderhalvemeterregel gaat veel te ver.
Laat het buiten los, u bent een liberaal, meneer Rutte."

Maar de premier wilde daar niets van weten.
"Zolang het deskundig advies anderhalve meter afstand is, doen we dat.
" Rutte benadrukte ook dat bijna alle landen die afstandsregel hebben.
"Wij varen op het kompas van deskundigen en daarna maken we een politieke weging."
Wie wist wat wanneer, meneer Rutte?
14 januari 2020

Het duurde even, maar na lang defensief dralen in de toeslagenaffaire lijkt nu een fase van daadkracht aangebroken.
Onder druk wordt alles vloeibaar. Minister Hoekstra (Financiën) haalt na de exit van staatssecretaris
Menno Snel de bezem door de Belastingdienst en knipt de organisatie op.
De hoogste ambtelijke baas vertrekt.
Er komen twee nieuwe staatssecretarissen, allebei van D66, onder meer om het onrecht uit de toeslagenaffaire te herstellen en om een nieuw stelsel te ontwerpen.

Eind goed, al goed? Welnee.
Prioriteit nummer één lijkt dat al die ouders die nu nog moeten wachten op eerherstel en compensatie, krijgen wat ze verdienen.
Het gaat volgens Hoekstra om 'duizenden' ouders. (Menno Snel had het eerder over 9.000 ouders).
Ik denk persoonlijk dat de groep gedupeerden van een genadeloze overheid nog vele malen groter is – gedupeerden buiten de zogeheten fraudeonderzoeken, die even hardvochtig werden aangepakt.

"In mijn mailbox zitten tal van verhalen van ouders die kapot zijn gemaakt door de overheid."

Het gaat om mensen die opzet of grove schuld werd verweten, terwijl ze niets fout deden.
Het gaat om mensen die slachtoffer werden van rammelende wetgeving en kwaadwillende haviken bij de Belastingdienst.
Het gaat om goedwillende mensen die ook geconfronteerd werden met enorme terugvorderingen van toeslagen voor kinderopvang, terwijl ze hun best deden aan te tonen dat ze er wel recht op hadden.
En daarna dwang-invorderingen, en alle ellende die daarbij hoort.

In mijn mailbox zitten tal van verhalen van ouders die kapot zijn gemaakt door de overheid.
De afgelopen dagen sprak ik nogmaals een alleenstaande vrouw die vele tienduizenden euro's moest terugbetalen.
Zij hoort nu al ruim een half jaar van de Belastingdienst dat zij is aangemerkt als benadeelde, hoewel het om een zaak gaat van voor 2010.
Ze heeft al talloze keren de officiële excuses van de overheid gehoord, maar wacht nog steeds op rechtvaardigheid.
Ze moet wachten op het tweede rapport van de commissie-Donner.
Ik houd mijn hart vast: als onrecht écht hersteld moet worden, dan heb je bijna nóg een hele Belastingdienst nodig om het vertrouwen te herwinnen.
Dan ontkom je niet aan herbeoordeling of herziening van duizenden en duizenden zaken.

"Ik krijg steeds meer de indruk dat er een heel grote olifant in de kamer staat, waar werkelijk niemand het over wil hebben."

Een tweede prioriteit lijkt mij, nog steeds: wie wist wat wanneer?
En wat werd er met die informatie gedaan?
We hebben daar nog steeds geen begin van een antwoord op.
Ik krijg steeds meer de indruk dat er een heel grote olifant in de kamer staat, waar werkelijk niemand het over wil hebben.
En die hangt samen met de volgende vraag: door wie, op welk niveau, werd het jarenlang onrechtmatig handelen politiek afgedekt?
Wie greep niet in bij dit volgehouden machtsmisbruik?
Wie maakte zich daarmee schuldig aan plichtsverzuim, en het handelen in strijd met wet- en regelgeving?

Trouw en RTL Nieuws hebben driekwart jaar gepubliceerd over hoe de fraudejacht volkomen ontspoorde en hoe ouders daarvan de dupe werden.
Dat nepbewijs werd gefabriceerd.
Dat toeslagen illegaal werden stopgezet.
Dat dat zelfs gebeurde als topambtenaren wisten dat het niet door de beugel kon.
Dat bezwaren werden weggeflikkerd. Dat bezwaren eindeloos en doelbewust werden getraineerd.
Dat de ambtelijke top de fraudejacht ruim baan gaf.
Dat informatie werd achtergehouden in rechtszaken, dat doorgeprocedeerd werd tegen goedwillende ouders.
Of het strafrechtelijk verwijtbaar is, weet ik niet, maar de vormen van machtsmisbruik en plichtsverzuim zijn zo talrijk dat een oriënterend onderzoek van het Openbaar Ministerie mij de enige koninklijke weg lijkt.

"Wat hier ontbreekt, is ook de vraag naar politieke verantwoordelijkheid."

Menno Snel wilde er niet aan: volgens klokkenluiders stond hij op nogal vriendschappelijke voet met topambtenaren en ging hij met hoofdrolspelers ook privé om.
Hij maakte zelfs geen fatsoenlijke tijdlijn, zoals de Kamer meermalen vroeg.
Ook de coalitie wil er tot dusver niet aan. Het maximaal haalbare, was het instellen van twee vertrouwenspersonen.
Als zij misstanden aantreffen, leidt dat mogelijk alsnog tot repercussies.
Of aangifte.

Wat hier ontbreekt, is ook de vraag naar politieke verantwoordelijkheid.
In het eerste rapport van de commisie-Donner werd die ook al ontweken; er was in die jaren sprake van een 'institutionele vooringenomenheid', waarop niemand aanspreekbaar is.
Iedereen was schuldig, niemand is verantwoordelijk.
Opmerkelijk ook is dat de Auditdienst Rijk (ADR) onderzoek weigerde naar het wie wist wat wanneer, met name over de onrechtmatige handelingen en besluiten – omdat dat te veel over personen zou gaan.
Wel moet de ADR in een rapport over de fraudejacht, eind deze maand, duidelijkheid geven over de vraag wanneer de ambtelijke en politieke leiding wíst dat onrechtmatig werd gehandeld.
Maar er staat een fraaie, verhullende disclaimer in de onderzoeksopdracht:
"Dit wordt onderzocht op basis van verifieerbare informatie van de Belastingdienst."

"Wist werkelijk niemand dat het stopzetten van toeslagen wettelijk helemaal niet door de beugel kon?
Dat mensen kapot werden gemaakt?"

Zo blijft een hele reeks politiek verantwoordelijken buiten schot.
Alle leden bijvoorbeeld van de Ministeriële Commissie Aanpak Fraude, onder voorzitterschap van, jawel, premier Mark Rutte.
Die ministeriële commissie gaf in de jaren 2013 tot 2016 leiding aan de intensivering van de fraudejacht.
In de eindrapportage werd de loftrompet gestoken op het effect van het Combiteam Aanpak Facilitators, CAF. Je weet wel, al die CAF-zaken, waarin mensen te grazen werden genomen.
Wist werkelijk niemand dat het stopzetten van toeslagen wettelijk helemaal niet door de beugel kon? Dat mensen kapot werden gemaakt?  
Trok niemand aan de bel? Waar zijn de verslagen van die commissie?

Wat gebeurde er in 2014, toen het probleem op de bureaus van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en Eric Wiebes (Financiën) kwam?
Wat gebeurde er in 2015 en in 2016, toen bleek dat ouders onterecht slachtoffer werden in een fraudezaak? Asscher en Wiebes zijn opmerkelijk stil over deze affaire.
Wie gaf eigenlijk opdracht ouders kapot te procederen tot aan de Raad van State?
Wie gaf opdracht na de eerste uitspraak van de Raad van State in 2017 om toch vooral door te gaan met ouders zo veel mogelijk afknijpen?

"Alles zo veel mogelijk terugvorderen, niks menselijke maat, niks redelijkheid, niks proportionaliteit."

Wie besloot eigenlijk na het vernietigende rapport van de Nationale Ombudsman in 2017, over die ene zaak rond 300 ouders, gekoppeld aan een bureau in Eindhoven, dat alle hardvochtige maatregelen gewoon doorgingen?
Alles zo veel mogelijk terugvorderen, niks menselijke maat, niks redelijkheid, niks proportionaliteit.
Ouders opzet of grove schuld verwijten en hen daarmee de mogelijkheid van een faire betalingsregeling ontzeggen.
Het laten doorlopen van dwang-invorderingen. Renske Leijten (SP) vroeg er in juli vorig jaar naar – nog steeds geen helder antwoord.

Volgende week gaat premier Mark Rutte samen met minister Hoekstra praten met gedupeerde ouders.
Ook zij zullen vast nog een keer sorry zeggen voor wat er allemaal is aangericht.
Ik ben oprecht benieuwd waar die zoveelste maal excuus eigenlijk precies op slaat.

Wie wist wat wanneer, meneer Rutte? Wat wist u? Ik heb u nog weinig gehoord.
Wanneer wordt eindelijk uitputtend verantwoording afgelegd over de rol van politieke ambtsdragers bij de fraudejacht – die uiteindelijk tot een onverteerbare rechtsstatelijke crisis zou leiden?
Bij rechtvaardigheid en herstel van vertrouwen hoort zoiets als rekenschap geven.
Het blijven ontwijken van deze kernvraag is in zichzelf al schadelijk. Het heeft allemaal al veel te lang geduurd.
Raad van State moet niks hebben van voorstel Broekers-Knol: ‘schaf dwangsom voor asielzoekers niet af’
20 mei 2020

Asielzoekers krijgen een dwangsom als ze te lang moeten wachten op de behandeling van hun asielvraag.
Al langer is in Den Haag duidelijk dat de IND, Immigratie- en Naturalisatiedienst, het veel te druk heeft.
Hierdoor kan de staat wekelijks méér dan een miljoen betalen aan asielzoekers die recht hebben op een dwangsom.
Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol
had een voorstel om de dwangsom te schrappen, maar van dit idee moet de Raad van State helemaal niks hebben.


De Raad van State ‘keurt’ – hun advies is gelukkig niet bindend – het voorstel van Broekers-Knol af, omdat ze bang zijn dat anders een belangrijk wapen voor burgers om de overheid te dwingen haar werk te doen wordt afschaft0
De Raad van State ziet liever dat Broekers-Knol haar huidige voorstel aanpast, naar een tijdelijke afschaffing/opschorting van de dwangsom.

Ankie Broekers-Knol gaat het advies trouwens wel tegemoet komen van de Raad van State, ze wil nu een andere ‘prikkel’ bedenken om ervoor te zorgen dat de IND toch opschiet met haar werk.
Wat deze prikkel precies gaat worden dat wil ze voorlopig nog niet vertellen.
De grote vraag is dus: gaat Broekers-Knol de wet permanent aanpassen of krijgen we een tijdelijke afschaffing van de dwangsom.

De overheid is nu per week meer dan één miljoen euro kwijt aan dwangsommen, dit natuurlijk een complete geldverspilling. De overheid had al veel eerder moeten ingrijpen bij de IND, die het huidige werk gewoon niet aankunnen.
Persconferentie: versoepeling kan doorgaan, rest van beleid is mosterd na de maaltijd
19 mei 2020

Zojuist werd de persconferentie van het kabinet uitgezonden om Nederland bij te praten over de volgende fase in de aanpak van de coronacrisis.
Versoepelingen kunnen doorgaan en alle risico’s werden nog eens benadrukt.
Oh, en het beleid dat men in februari had moeten invoeren is nu ook eindelijk klaar.
Toppie!

Op 1 juni mag de horeca weer open: maximaal 30 bezoekers.
Heel Nederland blij natuurlijk, want iedereen rekende op een week of twee later.
Gewoon vooropgezet natuurlijk, zodat dit ‘cadeautje’ meer als een welkome verrassing komt.

Verder verandert er eigenlijk vrij weinig.
Ja, de scholen en kinderopvanglocaties mogen binnenkort weer open, maar wel met inachtneming van de anderhalve meter afstand en andere voorzorgsmaatregelen.

Rutte wil graag dat kinderen hier ook over meedenken.
Want wie kan er beter nadenken over hoe de scholen weer open kunnen dan ‘de volwassenen van de toekomst’?
Inderdaad ja, volwassenen van het heden.
Die halve persconferentie leek meer op een pr-stunt, of om een beetje good will te kweken.
Maar hartstikke leuk dat jongeren mee mogen denken! Net nu de boel weer opengaat en we meer dan 5.000 doden verder zijn…

Ik denk dat het met het tweede deel van de persconferentie, door minister Hugo de Jonge, te maken heeft.
Want zo’n beetje alles wat hij daar aan heeft zitten kondigen, had eigenlijk eind februari al uitgerold moeten zijn.

Dat dashboard dat laat zien hoe we ervoor staan? Leuk, maar we hadden pas echt een goed beeld kunnen hebben als we vanaf het begin uitvoerig mensen hadden getest. Iets wat de GGD’s nu pas beginnen te doen.
En monitoren wie waar naartoe is gegaan als een nieuwe uitbraak wordt geconstateerd? Hadden we ook al veel eerder mee kunnen beginnen, al was het maar op basis van enquêtes.

En dit zijn niet dingen die we ‘met de kennis van nu’ beter hadden kunnen doen. Dit zijn dingen die men in Aziatische landen al sinds 2004 in hun protocollen hebben opgenomen en die men in februari opnieuw heeft toegepast.
Net als mondkapjes trouwens, zijn we ook mooi op tijd mee!
Openbare dagvaarding Mark Rutte door het Volkstribunaal
27 oktober 2014


Tilasmi Frigge ondertekent als secretaris van het forum voor een volkstribunaal in de zaak
Het Volk tegen de Staat der Nederlanden de dagvaarding die is uitgevaardigd tegen Mark Rutte wegens Volks- en landverraad en het schenden van de mensenrechten.
Het Volkstribunaal is opgericht om de zware schending van mensenrechten binnen het Nederlandstalig grondgebied door middel van een eerlijke rechtsgang te veroordelen en de verantwoordelijke personen daarvoor terecht te wijzen.
http://volkstribunaal.net voor verdere info.
Artsen: Wij hebben een eed afgelegd: Corona is zwendel!
18 mei 2020

COVID-19
Ontvang de laatste informatie van de Rijksoverheid over COVID-19.

In deze video ziet u Dr. Heiko Schöning die de bevolking van Duitsland, en wereldwijd, wil waarschuwen voor de desinformatie over COVID19.

EXCUUS voor de laatste 10 minuten zwart beeld. We hebben het weggeknipt maar YouTube heeft een paar uur nodig om te censu... om het te verwerken en het abrupte einde.
Deze korte versie ging slechts een aantal seconden door dan u hier zag.
Het falen van het Kabinet Rutte, RIVM en Ab Osterhaus houd niet op !
En natuurlijk de schat van Amsterdam Femke Halsema niet te vergeten, die blijft iedereen steeds verrassen..
GSTV. Jan Roos trekt Rutte aan das
21 mei 2020


Weliswaar nog uit het steentijdperk dat Roos actief was voor GeenStijl, maar desondanks scherp als vanouds’


Rutte wil nog meer Greta Thunberg-schreeuwerds: ‘Ga het schoolhoofd in de weg zitten, als die iets besluit waar je het niet mee eens bent.’
20 mei 2020


Het is helaas géén verlate 1 april grap, Rutte zei oprecht dat hij hoopte dat jongeren de revolutie ontketenen.
Dat ze keihard in gaan op autoriteiten als ze menen dat anderen het verkeerd doen.
Want ‘zij zijn de generatie van de toekomst’.
Waar hebben we deze retoriek eerder gehoord?
Heeft Rutte een spindoctor uit het Groene kamp aangenomen?

Rutte wil niet dat kinderen alleen met ideeën komen, nee hij wil dat ze in ‘actie komen’.
In feite roept Rutte op tot burgerlijke ongehoorzaamheid, want kinderen van 14 of 15 jaar oud weten alles toch wel beter. Of Rutte is helemaal de weg kwijt, of Rutte is er heilig van overtuigd dat de Greta Thunberg-generatie de oplossing is.

“Ga het schoolhoofd in de weg zitten, als die iets besluit waar je het niet mee eens bent. Hetzelfde geldt voor het buurthuis of de sportschool. Begin de revolutie van onderaf.”

Gisteren riep Rutte jongeren nog op om met ideeën te komen.
Vandaag kwam hij met een toelichting, hij was gisteren namelijk niet duidelijk genoeg.
Als een ware socialist roept Rutte op tot verzet en revolutie.
Best opmerkelijke termen, die niet bepaalt bij een liberaal horen.
Toch durft Rutte het aan om dit ‘hippe’ jargon te gebruiken…

“Ik heb al heel veel reacties gehoord en gekregen. Maar ik hoop vooral dat jongeren niet alleen ideeën hebben, maar die meteen ook omzetten in actie: confronteer het schoolbestuur ermee of stap naar de gemeenteraad. Het idee is dat zij een beetje de revolutie starten vanuit de jongere generatie. Dat is waar het hier om gaat.”

Om het nog beter te maken: Rutte gaat jongeren uitnodigen in het Catshuis – hopelijk waarborgt hij wel die anderehalvemeter.
Ook heeft Rutte zijn ministers de opdracht gegeven om meer met jongeren te praten over deze problematiek.
Want jongeren maken ‘straks de dienst uit’, leuke retoriek meneer de premier maar laten alsjeblieft toch vooral blijven luisteren naar tal van experts.
Experts die zich jarenlang hebben verdiept in deze materie en niet naar jongeren…
Nederland straks wéér de pineut! EU-herstelplan van 500 miljard is politieke stunt van Merkel om Rutte in het nauw te drijven
19 mei 2020
(letop op de foto gaan 1,5 meter afstand)

Een scherpe analyse en interpretatie bij Elsevier, over het Frans-Duitse herstelplan van 500 miljard euro om Zuid-Europa mee te redden.
Want eurobonds werden (alweer) van tafel geveegd en de roep om miljarden wordt steeds luider.
Dus wat komt er wel en wat komt er niet? Gaan we straks betalen of lost het zich vanzelf op?
Dit artikel
geeft wat handvatten.

Duitse bondskanselier Angela Merkel en Franse president Emmanuel Macron wisten ineens met een herstelplan van 500 miljard euro op de proppen te komen.
Want Zuid-Europa bleef maar mekkeren over geld. Dat deden ze de afgelopen jaren trouwens al wel vaker, maar nu valt het veel meer op. Eurobonds zijn misschien al wel tien keer afgeschoten de afgelopen jaren.
En ze omdopen tot ‘coronabonds’ bleek ook geen succes.


‘In de EU is alles gericht op geringe Noord-Europese risico’s vermengen met veel hogere zuidelijke risico’s’
18 mei 2020

Naar aanleiding van mijn artikel over de tegenwind die Nederlandse banken ondervinden door omvangrijke verliezen op debiteuren, kreeg ik de vraag van enkele trouwe lezers of het verstandig is om geld weg te halen bij een aantal banken.
Nee, dat is niet nodig. Geen paniek voor Nederlandse banken.
Er is echter wel extra waakzaamheid benodigd.

Voor een onafhankelijke beoordeling van de soliditeit van onder meer banken, kunnen we gebruik maken van de waarderingen van diverse internationale kriedietbeoordelaars, de zogenaamde rating agencies, zoals Standard & Poor’s (S&P), Moody’s en Fitch. Door de huidige crisis vindt er mondiaal over de brede linie van bedrijven afwaarderingen plaats van kredietwaardigheid.
De Nederlandse banken ontkomen daar niet aan. S&P, maar ook de andere agentschappen zijn somberder over de toekomst van ABN AMRO; de portefeuille wordt door hen afgewaardeerd.
Ook ING en Rabobank (ooit een ‘triple A’ bank), worden afgewaardeerd.

Deze afwaarderingen hebben voor de banken het vervelende gevolg dat hun zogenaamde ‘fundingkosten’, de tarieven waartegen ze geld kunnen aantrekken, hoger worden.
Hoe minder kredietwaardig de instelling is, hoe riskanter de geldverstrekker de instelling beoordeelt, hoe meer men vergoed wenst te worden voor dit hogere risico.
Dit gaat ten koste van de winst van de banken. De ene ongunstige ontwikkeling lokt de andere uit in een domino effect.
Een zogenaamd ‘tapering down’ in een neerwaartse cascade, moet tot iedere prijs vermeden worden.
Dit is de primaire opdracht aan Robert Swaak, president directeur van ABN AMRO.
Dit neemt niet weg dat de Nederlandse banken nog steeds tot de categorie banken behoort met mondiaal gezien, hoge waarderingen.

Maar als ‘the shit hits the van’, dan kan het razendsnel omlaag gaan.
De Duitse grote banken als Deutsche Bank en Commerzbank zijn er veel slechter aan toe.
Hun toekomst is ongunstig, mede in relatie tot een terugvallende Duitse auto-industrie.
De solvabiliteit (de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen op de balans, de mate waarin de banken gekapitaliseerd zijn) van Zuid-Europese banken is na de kredietcrisis verbeterd.
Maar de kredietwaardigheid is aanzienlijk lager dan van Nederlandse banken.
Daarom is af te raden dat Nederland meedoet met de EU Bankenunie en het EU Depositogarantstelling.
We moeten ons realiseren dat er in de EU alles op is gericht om geringere Noord-Europese risico’s te vermengen met de veel hogere Zuid-Europese risico’s.
Als het omlaag gaat, dan worden wij meegezogen in de bodemloze put van Zuid-Europa.

Twee maanden gelegen voorzag ik dat de lockdown tot eind mei zou duren. Dat lijkt nu vrij aardig uit te komen.
Ik dacht toen ook dat de beurs daarna weer scherp omhoog zou gaan.
Het ziet er (helaas) naar uit dat ik daarin te optimistisch ben geweest.
De schade die corona aanricht is veel te ernstig.
Ook het Centraal Planbureau geeft nu toe dat er geen ‘V’ vormig herstel komt. Het aantal gewerkte uren valt sterk terug.
Ik sluit niet uit dat als er een goed vaccin komt, er toch sprake kan zijn van een ‘opluchtingsherstel’, er is nog steeds een enorme hoeveelheid spaargeld dat een goed bestemming zoekt en aandelen zijn de enige categorie die overblijft.
Geen (staats)obligaties, geen vastgoed, geen private equity.
Het is gelukkig niet allemaal somberheid troef.
Er zijn nu ook sectoren die het goed doen: IT, kruidenierswaren, divers handelswaar (‘merchandise’), alles met zorg en gezondheid, online kopen en verkopen.

Veel zal afhangen wanneer we de beschikking hebben over een goed vaccin.
Als dat nog een jaar gaat duren dan is de schade navenant groot.
Dit is een mondiale crisis, met nog veel onzekerheid die allerlei projecties futiel maakt.

Het budgettaire en monetaire beleid is gigantisch opgerekt. De instrumenten raken uitgeput.
De
factor ‘vertrouwen’ moet in stand blijft. Economen vinden het bedenkelijk dat het monetaire beleid een afgeleide is van allerlei politieke argumenten.
Financieel-economisch aspecten krijgen te weinig aandacht.
Ursula von de Leyen zet de turbo op de mateloosheid van het ECB beleid met een additioneel herstelprogramma van 1000 tot 1500 miljard euro, naast de ECB financiële ondersteuning die al klaarstaat.
Laat de Duitse rechters hieraan een halt toeroepen en laten we vertouwen handhaven.

Lekker op tijd! Kabinet komt met ‘dashboard’ systeem om verspreiding coronavirus te monitoren
17 mei 2020

Toppie! Het kabinet heeft eindelijk de tijd gevonden om alle adviezen en aanbevelingen van eind februari voor de aanpak van corona door te spitten.
Stonden blijkbaar toch wel goede dingen in, want men gaat nu bezig met het opzetten van een ‘
dashboard‘ om de verspreiding van het virus te monitoren.
Poeh, wat zou van begin af aan testen dan handig zijn geweest!

Het kabinet komt nu dus aankakken met een plan om het aantal meldingen van besmetting en verspreiding in kaart te gaan brengen.
Hartstikke leuk speeltje waar men dan straks per regio kan zien hoe de boel erbij hangt. Wel balen dat men twee maanden aan cruciale informatie mist!

Dit kabinet komt nu met een plan voor de plaatsing van een nieuwe brandslang, in een gebouw dat al half af is gebrand.
In Zuidoost-Azië testten ze vanaf het begin al uitvoerig. Enquêtes voor iedereen die uit China kwam of via
bestaande software kon worden getraceerd.
Resultaten liegen er niet om en men kon je toen ook al wel vertellen dat
een vorm van dataverzameling gigantisch zou kunnen gaan helpen.

Maar nee, Nederland niet hoor. Testen is maar duur en ons ‘goed voorbereide’ medische inventaris hadden we inmiddels toch al doorverkocht aan de hoogste bieder.
Hoefde van het RIVM en het kabinet ook geen alternatief voor gevonden te worden trouwens.
Gewoon blind blijven en dure testkits alleen reserveren voor ernstige patiënten was genoeg. En zelfs die mensen werden soms niet eens getest.

Dus wat is dit precies voor een nieuws?
Het kabinet heeft zeker twee maanden lang vrijwel geen énkele poging gedaan om het virus in kaart te brengen, buiten de zeer beperkte RIVM-cijfers.
Nu zetten ze ineens een systeem op touw dat alleen werkt als het informatie krijgt.
Nu  moeten ze de informatie dus nog gaan opvragen, op een moment dat het grootste gevaar inmiddels wel lijkt geweken en de versoepelingen eraan lijken te komen.
Strak plan, gaat vast werken! Maar ach, men blijft toch wel lekker de VVD aankruisen in de peilingen of enquêtes
.
.

Alles en iedereen is zielig, stuur geld! Overheidskliekje van burgemeesters (ja, ook Halsema) en topambtenaren pleit voor werk mét behoud van uitkering en meer inspraak voor kinderen
17 mei 2020

De Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact (TWSI, wie?) vindt alles en iedereen zielig tijdens de coronacrisis en komt met een communism-lite advies aanzetten bij het kabinet: gewoon lekker veel geld rondpompen en veel aan symboolpolitiek met kinderen doen, want dat is nu hard nodig…

Zo’n beetje de hele wereld zit nog grotendeels op slot. Iedereen heeft er last van en sommige mensen worden nu eenmaal harder getroffen dan anderen, that’s life , zou je zeggen.
Zo krijgen mensen last van stress door een mogelijk faillissement, of juist van de eenzaamheid door in quarantaine te zitten.
Of door twee weken lang op een beademingsslang te hebben moeten zitten kauwen, vanwege een virus dat je bijna je eigen longen uit heeft laten kotsen.
Allemaal even erg natuurlijk.
En niet iets om onverschillig over te blijven!

Dat is zielig en moet anders!’   zeggen de leden van die werkgroep.
Niet over de ic-patiënt met die buis nog in z’n strot hoor, nee, maar over het ándere zielige, stressende en eenzame deel van de Nederlandse bevolking.
U weet wel: zzp’ers, flexwerkers, afgestudeerde jongeren, uitkeringsgerechtigden, alleenstaande ouderen en
you name it.

Wie de werkgroepleden precies zijn?
Oh, dat moet geen verrassing zijn: burgemeester Halsema van Amsterdam, burgemeester Depla van Breda, directeur Kim Putters van het SCP en Micha de Winter, emeritus hoogleraar pedagogiek.
Mensen die kennelijk vanuit hun expertise met adviezen durven aankomen om kinderen en jongeren mee te laten praten over de anderhalve meter samenleving.
En het een goed idee vinden om mensen met een uitkering aan het werk te helpen, maar dat  ze die uitkering dan wel mogen behouden.
Oh en nog een mooie: een soort ‘tijdelijk huishouden’ van alleenstaanden.

Hartstikke slim om eenzame alleenstaanden bij elkaar in één huishouden te proppen, terwijl de kans op een tweede coronagolf nog gewoon reëel is.
Hou toch op man.

Volgens mij misbruikt die werkgroep de situatie gewoon om een soort proto-basisinkomen in te willen voeren.
Beetje mixen met wat andere onzinnige maatregelen die het toch niet gaan redden en kijken wat er gebeurd.

Het is toch belachelijk dat men zich nu met deze doelgroepen bezighoudt?
Helemaal als je kijkt wat ieder lid van die werkgroep voor een functie bekleedt.
Hartstikke sneu dat mensen momenteel vol stress, paniek, angst en eenzaamheid zitten hoor, echt waar.
Maar de andere optie is vechten voor je leven op de ic. En kans om anderen te besmetten, zodat die straks moeten vechten voor hun leven op de ic.
Ja, dan maar even een maand of twee eenzaam en stressvol zijn.
Men hoeft dan echt niet meteen met ‘gratis geld’ te gaan smijten en de diepe inzichten van kinderen te raadplegen. Oh oh, de
arme ministers die zulke onzin hebben moeten aanhoren…
Lekker dan! Riskante Rutte wil doodleuk dat iedereen fijn corona krijgt, ook u
16 maart 2020

Die goede oude tijd waarin Nederlanders elkaar nog de meest vreselijke ziektes toewensten en dat niet helemaal serieus meenden: van tering, tot tyfus, cholera en zelfs kanker.
Het lijkt inmiddels de goede oude tijd, want momenteel heeft ons land een premier die u écht een dodelijke ziekte toewenst.
En dan niet bij wijze van grof taalgebruik of een uit de hand gelopen grap.

Nee, minister-president Mark Rutte vindt dat heel veel Nederlanders corona moeten krijgen.
Want alleen zo krijgen we dat virus er weer onder.
Aldus de toch ietwat verbijsterende boodschap van zijn live toespraak vandaagKortom: Rutte legt zich eigenlijk voor een groot deel gewoon bij de situatie neer.
We zullen het geen ‘onvoorwaardelijke overgave’ noemen, maar mocht u dat doen dan knijpen we een oogje dicht.

Want het ‘indammen’ is nu dus officieel mislukt. Niks afremmen: vanaf nu moeten we dan gewoon ook allemaal maar corona krijgen.
Wat de premier daar echter niet bij meldt: immuniteit opbouwen werkt alleen bij degenen die daar fysiek sterk genoeg voor zijn.
Succes met dat toverwoord ‘groepsimmuniteit’ in een bejaardentehuis of de kraamafdeling van een ziekenhuis!

Sterkte, Nederland…
LOL! Amsterdam smeekt Rijk om geld voor kunstsector maar wil zelf de huur van gemeentelijke panden (voor kunst & cultuur) niet kwijtschelden!
17 mei 2020

Deze politiek stadsverslaggever van De Telegraaf laat zien hoe men bij de gemeente Amsterdam te werk gaat.
Meer geld eisen van het Rijk voor de kunst- en cultuursector, maar tegelijkertijd diezelfde sector actief blijven belemmeren door de huren van die gemeentelijke panden niet kwijt te willen schelden.
Wat een onkunde!

In de Volkskrant samen met andere wethouders keihard zitten snikken en smeken om meer geld, want ‘oh nee, die zielige artiestjes en kunstenaars’
Maar ze zelf meer ademruimte geven, ho maar! Nee joh, ben jij gek?!
Straks worden er nog daadwerkelijk mensen geholpen met zulke maatregelen, waar hebben ze de gemeente dan nog voor nodig?

Cultuur-wethouders geven in het Volkskrant-opiniestuk aan dat zij ‘helaas maar beperkte steun kunnen bieden’, want “in tegenstelling tot het Rijk mogen gemeenten geen begrotingstekort hebben.”
Juist ja, dus één of andere club van autistische topambtenaren gaat straks gemeentes afrekenen op hun begrotingstekort, omdat ze hun bevolking wilden helpen bij het overleven van deze crisis?
Met welke redenering precies? ‘
Dan had je maar geen burgers met coronavirus moeten hebben’? Of een andere oude vertrouwde misschien? Iets als:
 ‘Befehl ist Befehl!’

Wat een flut excuus. Amsterdam laat op deze manier de artistieke ondernemer gewoon keihard barsten.
Niet omdat het niet anders kan, maar puur doordat deze bijzondere situatie zich niet aan de regels voor normale situaties houdt.
Want volgens die regels zou Amsterdam dan in de toekomst op hun budget kunnen worden gekort.
Maar dat is eng! Nee laat ze dan maar gewoon creperen.
En dan straks het Rijk als schuldige aanwijzen ‘want jullie gaven geen geld’. Top beleid daar!
Suikerfeest cadeau van Halsema voor moskee: Taibah-moskee krijgt 115.000 euro voor verduurzaming
20 mei 2020

Nederland stevent af op een gigantische crisis, en wat besluit de Halsema te doen?
Een Suikerfeest presentje te schenken aan een moskee in het teken van verduurzaming. Complete idioterie natuurlijk, FVD-raadslid Annabel Nanninga kan deze keuze niet begrijpen.
Duizenden mensen dreigen hun baan te verliezen en Halsema loopt alleen maar cadeautjes uit te delen.
Onbegrijpelijk.

Het is meer dan terecht dat Nanninga hard fulmineert tegen deze pure idioterie van Halsema.
Halsema lijkt sowieso de laatste weken niet helemaal ‘scherp’, zo is van mening dat Amsterdam misschien niet de landelijke regels moet volgen maar gewoon nog even wat langer dicht moet blijven.Nanninga uit terechte kritiek, want krijgen andere godsdienstorganisaties dezelfde voorkeursbehandeling?
Waarom krijgen dit soort instituten wel ineens een smak geld om te verduurzamen, maar moet de normale Amsterdammer zelf de kosten voor verduurzaming van zijn huis ophoesten?Nanninga heeft gelijk wanneer ze schrijft dat het gewoon een grote grap is dat er juist nu met dit soort subsidies wordt gestrooid. In Den Haag gaat men ook gewoon door met de groene idioterie.
Terwijl dit amper te verantwoorden is richting de bevolking, want hoe kan de overheid juist in deze tijd nog zoveel geld blijven smijten naar die groene idealen? Kan dat niet tijdelijk wat minder?
Zodat we wellicht wat meer financiële ruimte hebben om te investeren in onze eigen bevolking – en dus de economie?
VVD: bedrijf met coronasteun moet ook bijdragen aan samenleving
21 mei 2020

DEN HAAG (ANP) - Bedrijven die door de overheid de coronacrisis doorgeholpen worden, moeten naderhand hun "fair share" terugbetalen aan de samenleving.
Dat is redelijk en logisch, vindt VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff.

Het kabinet schiet bedrijven ook de komende maanden te hulp om overeind te blijven nu de economie door de coronapandemie is stilgevallen.
Maar onder andere de linkse oppositie wil niet dat bedrijven daarvan profiteren die de belasting ontwijken of kwetsbaar zijn doordat ze winsten de afgelopen jaren niet in het bedrijf staken maar aan aandeelhouders uitkeerden.

Dijkhoff, de voorman van de grootste regeringspartij in de Tweede Kamer, vindt het "logisch" om te kijken "hoe je een balans hebt tussen helpen erdoorheen te komen en ook garanderen dat er weer zaken terugkomen voor onze belastingbetaler. Hoe je dat precies vormgeeft, daar moeten we het nog over hebben.
Maar het principe vind ik logisch", zei hij in het Kamerdebat over de coronacrisis.

De Tweede Kamer debatteert volgende week in detail over het nieuwe steunpakket. GroenLinks vindt dat het kabinet zwart op wit moet zetten dat bedrijven de steun uiteindelijk terugbetalen.
"Er gaat iets goed mis in ons economisch systeem als we accepteren dat de winsten van multinationals in goede tijden in de zakken van aandeelhouders belanden, maar gewone mensen in crisistijd de rekening betalen", zegt GL-voorman Jesse Klaver.

Terug naar de inhoud